Det er ikke krav om å registrere kjøretøyet eller tegne ansvarsforsikring på det. Det er ikke påbud om bruk av sykkelhjelm, verken på vanlig sykkel,
el-sykkel eller el-sparkesykkel. Politiet oppfordrer likevel alle til å bruke hjelm.

El-sparkesykkel

For å bli regnet som en sykkel, må el-sparkesykkelen:

  • maksimalt veie 70 kg (inkludert batteri)
  • ikke være bredere enn 85 cm
  • ikke være lengre enn 120 cm
  • ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnås høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft

Hvis disse kravene ikke oppfylles, for eksempel ved at el-sparkesykkelen med egen motorkraft oppnår høyere hastighet enn 20 km/t, blir el-sparkesykkelen definert som en motorvogn.

El-sykkel

Hjelpemotoren på en el-sykkel må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW, hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå eller veive. Motoren alene kan likevel gi en fremdrift på opp til 6 km/t.

Hvis disse kravene ikke oppfylles, for eksempel ved at nominell effekt er høyere og at hjelpekraften ikke opphører ved 25 km/t, blir el-sykkelen definert som en motorvogn.

El-sykkel i utmark

El-sykkel kan brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Kommunen kan bestemme at bruk av el-sykler ikke er tillatt i bestemte områder eller på bestemte strekninger.

I Oslo-marka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser for motorisert ferdsel. Syklister henvises til å bruke veiene i marka. Undersøk med din egen kommune om spesielle bestemmelser der du bor.

Bruk av sykkel, el-sykkel og el-sparkesykkel i påvirket tilstand

Det er ingen egen promillegrense på sykkel, el-sykkel eller el-sparkesykkel. Likevel er det ikke slik at det er fritt fram å bruke disse når man har drukket. Fører (bruker) skal være i en tilstand slik at han eller hun er «skikket til å kjøre på en trygg måte».

Regelverk: