Barn som er lavere enn 150 cm, skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Dette skal de bruke der bilbeltet er montert. Barnet kan også bruke slikt utstyr sammen med vanlig bilbelte.

Barn som er lavere enn 135 cm, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt. Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren vil få forelegg (bot) og prikker om vedkommende blir tatt i en kontroll.

En usikret eller feilsikret person kan bli alvorlig skadet selv om farten er lav. Det er derfor viktig alltid å sikre barn og voksne. Dette gjelder også på korte turer, for eksempel til barnehage eller skole.

Slik velger du riktig sikringsutstyr

Sikringsutstyret til barnet er delt inn etter vekten på barnet. Det er svært viktig å følge bruksanvisningen nøye. Dermed sikrer du at barnestolen er riktig montert i bilen. Be gjerne om hjelp i butikken der du kjøper utstyret. De kan hjelpe deg med å montere barnestolen. Skal du kjøpe en brukt barnestol? Da bør den ikke være eldre enn fem år. Du må vite at den ikke har vært utsatt for en kollisjon.

Det er anbefalt at barn sitter vendt bakover så lenge som mulig.

nettsidene til Trygg Trafikk finner du mer informasjon om hvordan du sikrer barn i bil. Du kan også lese mer om for eksempel vektklasser for barnesete, bilbelte, trafikkopplæring, barn og sykling og skolevei.