Usikret bagasje som blir kastet fremover med voldsom kraft, kan ta livet av passasjerer. Du kan gange vekten på en usikret gjenstand i bil med 30. Det vil si at en vanlig full brusflaske veier cirka 18 kilo hvis du nødbremser eller kolliderer i 50 km/t.

Du må sikre all last du frakter på tilhenger. Lasten skal ikke strekke seg mer enn 15 centimeter. utenfor kjøretøyets sider, og last som stikker med enn 1 meter ut bak kjøretøyet skal være tydelig merket. Lasten skal ikke kunne forskyve seg eller falle av.

Statens vegvesen og Trygg Trafikk har gode tips og råd om hvordan du sikrer bagasje og annen last.