Du kan gange vekten på en usikret gjenstand i bil med 30. Det vil si at en vanlig, full brusflaske veier ca 18 kilo ved oppbremsing eller kollisjon i 50 km/t. Usikret bagasje som blir kastet fremover med voldsom kraft kan ta livet av passasjerer.

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av.

Statens vegvesen og Trygg Trafikk har gode tips og råd om sikring av bagasje og annen last: