Hva er ID-tyveri?

ID-tyveri, eller identitetstyveri, brukes om ulike typer kriminalitet hvor noen utgir seg for å være en annen, for eksempel kortsvindel og bestilling av varer i en annens navn. ID-tyveri kan gjennomføres ved bruk av legitimasjonsdokumenter med opplysninger om deg. Attraktive opp-lysninger er navn, adresse, fødselsnummer og kontonumre. ID-tyven kan endre postadressen for en periode, slik at bestilte varer eller kredittkort sendes til en disponibel adresse.

Hvordan oppdate ID-tyveri

Det er viktig å være bevisst på at din identitet kan bli stjålet og misbrukt. Vær våken på signaler som kan tyde på at du er utsatt for dette. Jo tidligere ID-tyveriet blir oppdaget, jo større muligheter er det for å begrense skaden.

Indikasjoner på at du kan være rammet: 

 • Du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt.
 • Du ser transaksjoner (bevegelser) på din kredittkortfaktura som du ikke kjenner igjen.
 • Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om dette.
 • Du mottar varsel om at adresseendring er mottatt.
 • Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført.
 • Du mottar gjenpartsbrev av kredittsjekk uten selv å gjort handel som gjør dette nødvendig.

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Dette bør du gjøre: 

 • Anmeld alltid alle ID-tyveri til politiet. Hvert forhold som oppstår er en unik sak og må anmeldes. Ta med dokumentasjon som kan vedlegges saken.
 • Be om frivillig sperring av kredittvurdering hos kredittopplysnings-byråene. Da blir det vanskeligere å opprette kreditt i ditt navn. Du må selv ta kontakt med kredittvurderingsselskapene dersom du ønsker at de skal legge inn en sperre på deg.
 • Ta kontakt med bank og kredittkortselskap for å sjekke omfanget av det eventuelle ID-tyveriet.
 • Steng kontoer som har blitt utsatt for misbruk. Be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.
 • Meld fra til kreditt- eller kortselskap dersom du mottar informasjon om ny konto eller urettmessige transaksjoner.
 • Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt. Får du svært lite post og får mistanke om at noen kan ha endret din adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten.
 • Du kan sperre deg for uønsket adresseendring hos Posten. Sperringen må argumenteres overfor Posten (f.eks. tyveri av post) og innebærer at ekstra kontrolltiltak iverksettes.
 • Blir opplysninger om deg misbrukt på internett kan du søke hjelp hos råd- og veiledningstjenesten slettmeg.no.

Kontakt lokalt politi

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.