Dette kan du gjøre

 • Parker på steder som er godt opplyste. Velg åpne og trafikkerte steder fremfor mørke og øde.
 • Ta tenningsnøkkelen med deg.
 • Bruk rattlåsen.Bruk ekstra lås. Dette kan for eksempel være en bøylelås eller hengelås i klasse 3. Kjettingen bør være av samme styrke.
 • Låsen bør være godkjent av forsikringsselskapet ditt.
 • Lås kjøretøyet til en fast gjenstand. Da blir det vanskeligere å løfte det inn i en bil.
 • Har du garasje, bruk den. Lås både kjøretøyet og garasjen.
 • Monter alarm i kjøretøyet, og bruk den. Alarmen bør være godkjent av forsikringsselskapet ditt.

Her er noen tips til ekstra sikring

 • Merk kjøretøyet.
 • Lås vesker for oppbevaring.
 • Du bør også sikre radio og lydanlegg med ekstra sikringsutstyr.
 • Monter og skjul en ekstra hovedstrømbryter på det elektriske anlegget.
 • Prøv å gjøre noe som sikrer at motorsykkelen eller mopeden ikke er kjørbar når du går fra den.

Blir du utsatt for tyveri, skade eller hærværk må du melde det til politiet og forsikringsselskapet ditt.