Å oppleve vold som barn er svært skadelig, og familievold kan føre til varige skader hos barn. Ved å fortelle om situasjonen kan volden stoppe og barnet og familien få hjelp.

Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold i familien eller i en nær relasjon. Du kan velge å ikke oppgi din identitet.

Hvis du er bekymret for et barn, kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt til barnevernet, de plikter å undersøke saken.

Det er etablert en alarmtelefon for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. I Norge er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for Alarmtelefonen for barn og unge.

Jobber du med barn og unge?

Alle har et ansvar for å avverge vold i nære relasjoner. Å avverge vold opphever taushetsplikten (straffeloven § 196). Det er svært skadelig for barn å være i hjem hvor vold blir begått.

Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du mistenker at barn eller ungdom utsettes for vold og trusler, har du en selvstendig plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning.

Finn ditt politi

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.