Råd fra politiet

Vold og trusler er noe politiet tar på største alvor, og hører ikke hjemme på en idrettsarena. Selv om spenningen og temperaturen kan bli høy er det viktig å sørge for at idrettsarenaen er et trygt sted for alle. Barn og unge trenger forbilder som viser vei og som sørger for trygge rammer rundt arrangementene.

En trygg arena med idretten i fokus

Politiet støtter arbeidet som Norges idrettsforbund (NIF) og Norges fotballforbund (NFF) gjør for å forebygge og følge opp vold og trusler i  idretten.

Vold og trusler kan få store konsekvenser for de involverte. Det er ønskelig at spillere, trenere, støtteapparat og publikum skal ha idretten i fokus og sørge for en trygg arena for alle.

Politiet oppfordrer alle til å sette seg godt inn i veilederen som NIF har laget. Her finner du forebyggende tiltak, retningslinjer, og anbefalinger for hvordan den som er utsatt for vold eller trulser bør følges opp.

Tre råd for å forebygge og følge opp

  1. Sett dere godt inn i tiltakene som er laget for å hindre vold og trusler i idretten. Slik kan dere komme i forkant og hindre uønskede hendelser.
  2. Følg de gitte retningslinjer og anbefalinger fra NFF/NIF om det først har skjedd en volds- eller trusselsak.
  3. Kontakt leder av fotballkretsen du tilhører dersom du trenger ytterligere råd og veiledning i videre saksgang.

Råd og veiledning fra politiet

Alle fotballkretser har et kontaktpunkt i politiet. Ta kontakt med leder av fotballkretsen ved behov for råd eller veiledning fra politiet.