Midlertidig kjøretillatelse

Du kan få midlertidig kjøretillatelse hvis du har mistet eller blitt frastjålet førerkortet, eller av andre grunner ikke har førerkortet tilgjengelig. Da må du først melde i fra om tapet:

Du kan også melde tap av førerkort ved å møte opp på en trafikkstasjon (Statens vegvesen) eller hos politiet. Ta med gyldig legitimasjon.

Inndragelse av førerkort

Både Statens vegvesen og politiet kan inndra ditt førerkort. Du kan be om å få nytt førerkort når inndragelsestiden er over:

  • Ta kontakt med Statens vegvesene om du blitt fratatt førerkortet i dom i retten, eller ved forelegg (bot).
  • Ta kontakt med politiet hvis du har fått vedtak fra politiet om inndragelse av førerkortet. Dette kan skje om du ikke fyller kravet til helse, kjøreferdighet, vandel eller misbruker rusmidler.

Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet eller Statens vegvesen.

Finn nærmeste politi

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.