Slik melder du tap av førerkort og får midlertidig kjøretillatelse 

Slik kan du få nytt førerkort

  • Fire uker etter at du har registrert tap av førerkort, kan du søke om nytt førerkort på vegvesen.no/dinside/. Du får da en duplikat av ditt gamle førerkort, med samme bilde og signatur.
  • Etter at nytt førerkort er bestilt, sendes ett midlertidig førerbevis til deg digitalt.

Sammen med godkjent legitimasjon kan du bruke det midlertidige førerbeviset ved kjøring i Norge.

Midlertidig førerbevis er gyldig i en måned.

Inndragelse av førerkort

Både Statens vegvesen og politiet kan inndra ditt førerkort. Du kan be om å få nytt førerkort når inndragelsestiden er over:

  • Har du blitt fratatt førerkortet i dom i retten, eller ved forelegg (bot), ta kontakt med Statens vegvesene .
  • Har du fått vedtak fra politiet om inndragelse av førerkortet, ta kontakt med politiet. Inndragelse av førerkort kan skje om du ikke fyller kravet til helse, kjøreferdighet, vandel eller misbruker rusmidler.

Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet eller Statens vegvesen.

Finn nærmeste politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.