Det blir satt opp et budsjett over økonomien din når du gjør en avtale om offentlig gjeldsordning.

Kontakt namsmannen og informer kreditorene dine hvis det skjer endringer i øknomien din. Namsmannen vil vurdere om du må endre avtalen, og kan hjelpe deg med det.

Bryter du avtalen, og ikke betaler som du skal? Da kan du miste gjeldsordningen. Du kan også miste gjeldsordningen om du holder tilbake viktige opplysninger.

Når utgiftene dine øker

Kreditorer har normalt krav på å få vite om store endringer i budsjettet ditt. Eksempler på dette er:

  • endringer i husleie
  • at du får barn, med utgifter til barnehage, skolefritidsordning og aktivitetsskole
  • større utgifter til tannlege
  • behov for bil
  • større medisinske utgifter

Du bør uansett kontakte namsmannen hvis utgiftene dine øker. Da får du hjelp til å vurdere om du må informere kreditorene eller endre avtalen. Du får også hjelp til å lage nytt budsjett.

Når inntektene dine øker

Kontakt namsmannen hvis inntektene dine øker. Da får du hjelp til å vurdere om du må informere kreditorene eller endre avtalen. Du får også hjelp til å lage et nytt budsjett.

Får du krav som ikke er med i avtalen?

Får du krav som er oppstått før du fikk åpnet for gjeldsforhandlinger, men som ikke er tatt med i avtalen? Kontakt namsmannen. Kravene kan bli tatt med i avtalen som det vi kaller "uteglemte krav".