Når du inngår en offentlig gjeldsordning, blir det satt opp et budsjett over din økonomiske situasjon.

Det er viktig at du tar kontakt med namsmannen og informerer kreditorene om det skjer endringer som påvirker økonomien din. Namsmannen vil vurdere om du må endre avtalen og kan hjelpe deg med det.

Hvis du bryter avtalen og ikke betaler som du skal, kan du miste gjeldsordningen. Du kan også miste gjeldsordningen om du holder tilbake viktige opplysninger.

Økte utgifter

Kreditorer har normalt krav på å vite om endringer, som utgjør store forskjeller i budsjettet ditt. Eksempler på dette er:

  • Endringer i husleie
  • At du får barn, utgifter til barnehage, skolefritidsordning og aktivitetsskole
  • Større utgifter til tannlege
  • Behov for bil
  • Behov for medisinske utgifter

Du bør uansett kontakte namsmannen for å få hjelp til å vurdere om det er nødvendig å informere kreditorene, lage nytt budsjett eller endre avtalen.

Økte inntekter

Dersom du får økte inntekter eller at du ikke lenger har utgifter som du opprinnelig fikk avsatt, bør du også kontakte namsmannen for å få hjelp til å sette opp nytt budsjett.

Uteglemte krav

Ta kontakt med namsmannen hvis du mottar krav som er oppstått før du fikk åpnet for gjeldsforhandlinger, men som ikke er tatt med i avtalen. Disse kravene kan tas med i avtalen som såkalte "uteglemte krav."