Har du permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse?

Da skal du kun bestille oppholdskort. 

Britiske statsborgere og deres familie med lovlig opphold i Norge før 31. desember 2020 - søk om opphold:

Britiske statsborgere som flytter til Norge etter 1. januar 2021 må søke om oppholdstillatelse etter reglene for de som er statsborgere av land utenfor EU/EØS.

I 2021 kan du og din familie som har oppholdsrett  i Norge per 31. desember 2020, fremvise EØS-registreringsbeviset som du fikk av politiet ved registrering, for å dokumentere lovlig opphold ved innreise til Norge. 

Familiemedlemmer som ikke er britiske borgere, skal ta med oppholdskortet som de har fått av politiet. Dersom du ikke har tilgang til registreringsbeviset, eller kom til Norge før registreringsordningen kom på plass, kan du ta med bostedsattest fra Skatteetaten som dokumentasjon på at du er bosatt i Norge.

Du kan bestille bostedsattest fra skatteetaten via Altinn. Merk at det tar noen dager å få dette tilsendt, så bestill bostedsattesten i god tid.

I tillegg til dokumentasjon på lovlig opphold i Norge, må du vise gyldig pass eller reisedokument i grensekontrollen.