Hvor lenge du må vente kan endre seg. Politiet tar kontakt med deg for å avtale tid for intervju.

Distrikt og tjenestestedVentetid
Agder politidistrikt 7 måneder
Finnmark politidistrikt 10 uker
Innlandet politidistrikt 3 til 4 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 4 uker 
Nordland politidistrikt 2 til 4 måneder 
Oslo politidistrikt 9 måneder
Sør-Vest politidistrikt 9 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 9 uker
Sør-Øst politidistrikt 2,5 til 3 måneder
Troms politidistrikt 3 måneder 
Trøndelag politidistrikt 5 til 6 måneder
Vest politidistrikt 2 måneder 
Øst politidistrikt 8 til 10 uker