Hvor lenge du må vente kan endre seg. Politiet tar kontakt med deg for å avtale tid for intervju.

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 7 måneder
Finnmark politidistrikt 3 måneder
Innlandet politidistrikt 3 til 4 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 6 måneder
Nordland politidistrikt 2 til 8 måneder 
Oslo politidistrikt 13 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 til 6 måneder
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 3 måneder
Sør-Øst politidistrikt 8 måneder
Troms politidistrikt -
Trøndelag politidistrikt 2 til 6 måneder
Vest politidistrikt 15 uker 
Øst politidistrikt 20 uker