Distrikt og tjenestestedVentetid for intervju
Agder politidistrikt 5 måneder
Finnmark politidistrikt  
Innlandet politidistrikt 3 til 4 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 6 uker 
Nordland politidistrikt 2 til 4 måneder 
Oslo politidistrikt 10 måneder
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 uker
Sør-Øst politidistrikt 2,5 til 3 måneder
Troms politidistrikt  
Trøndelag politidistrikt  
Vest politidistrikt 2 måneder 
Øst politidistrikt 2,5 måneder