Ventetiden for intervju hos politiet i saker om familieinnvandring, regnes fra datoen politiet mottar saken fra UDI.  Sakens øvrige ventetid kommer i tillegg. Politiet kontakter deg for å avtale tid for intervju.

Politiets- og den totale saksbehandlingstiden kan endre seg mens søknaden er til behandling.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 6 måneder
Finnmark politidistrikt 3 måneder
Innlandet politidistrikt 4 til 8 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 4 til 5 måneder
Nordland politidistrikt 2 til 4 måneder 
Oslo politidistrikt 13 måneder
Sør-Vest politidistrikt 8 måneder
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 6 måned
Sør-Øst politidistrikt 20 måneder
Troms politidistrikt 3 til 4 måneder
Trøndelag politidistrikt 5 til 6 måneder
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim  
Vest politidistrikt 16 måneder
Øst politidistrikt Inntil 17 måneder