Hvor lenge du må vente kan endre seg. Politiet tar kontakt med deg for å avtale tid for intervju.

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 10 uker
Finnmark politidistrikt 3 måneder
Innlandet politidistrikt 3 til 4 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 4 uker 
Nordland politidistrikt 4 til 6 måneder 
Oslo politidistrikt 13 måneder
Sør-Vest politidistrikt 7 til 13 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 4 uker
Sør-Øst politidistrikt  
Troms politidistrikt 3 måneder 
Trøndelag politidistrikt 2 til 6 måneder
Vest politidistrikt 10 uker 
Øst politidistrikt 8 til 12 uker