Hvor lenge du må vente kan endre seg. Politiet tar kontakt med deg for å avtale tid for intervju.

Distrikt og tjenestested Ventetid
Agder politidistrikt 3 måneder
Finnmark politidistrikt 3 måneder
Innlandet politidistrikt 3 til 4 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 2 til 4 uker 
Nordland politidistrikt 4 til 6 måneder 
Oslo politidistrikt 9 måneder
Sør-Vest politidistrikt 0 til 12 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 2 uker
Sør-Øst politidistrikt 5 til 6 måneder
Troms politidistrikt 12 til 15 uker
Trøndelag politidistrikt 2 til 6 måneder
Vest politidistrikt 15 uker 
Øst politidistrikt 12 til 16 uker