Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetid for å få saken behandlet i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestested Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 5 uker 5 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 3 måneder 1 måned
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 uke 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder  1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 3 uker
Nordland politidistrikt 14 dager 14 dager
Oslo politidistrikt    
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 1 måned 1 måned
Sør-Vest politidistrikt 8 uker 8 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 15 dager 0 til 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 4 til 5 måneder 2 til 8 uker 
Troms politidistrikt 3 til 6 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 til 4 uker 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim

2 uker

1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 5 dager 5 dager
Øst politidistrikt 0 til 2 uker 0 til 2 uker

 

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestested Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 5 uker 5 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 3 måneder 1 måned
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder  1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 3 uker 
Nordland politidistrikt 10 dager 14 dager
Oslo politidistrikt    
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 1 måned 1 måned
Sør-Vest politidistrikt 8 uker 8 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 15 dager 15 dager
Sør-Øst politidistrikt 4 til 5 måneder 2 til 8 uker
Troms politidistrikt 3 til 6 uker  2 uker 
Trøndelag politidistrikt 3 til 4 uker  1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 uker 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 10 dager  10 dager
Øst politidistrikt 2 til 3 måneder 0 til 3 måneder