Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid for førstegangssøkere

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 7 dager 7 dager
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt  2 uker  2 uker
Nordland politidistrikt 16 dager 7 dager
Oslo politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Oslo politidistrikt, SUA Oslo   1 dag
Sør-Vest politidistrikt 3 uker 3 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger inntil 3 dager  inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 1 måned 1 måned 
Troms politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim    
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager 2 dager
Øst politidistrikt inntil 3 uker  3 uker 

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 7 dager 7 dager
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 1 til 2 måneder  2 uker 
Nordland politidistrikt 9 dager 7 dager
Oslo politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 5 dager 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 3 uker 3 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger inntil 3 dager inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 1 måned 1 måned 
Troms politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt    
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim    
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager  2 dager
Øst politidistrikt inntil 3 uker  3 uker