Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 2 uker 1 uke
Finnmark politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 uke 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder  1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt  2 til 4 uker 2 uker
Nordland politidistrikt 16 dager 7 dager
Oslo politidistrikt 1 måned 1 måned
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 1 dag  1 til 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 4 uker 4 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 3 dager inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 1 måned 1 måned 
Troms politidistrikt   2 uker
Trøndelag politidistrikt 1 til 2 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 2 uker 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager 3 dager
Øst politidistrikt 1 uke 1 uke

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 2 uker 1 uke
Finnmark politidistrikt 4 til 8 uker  2 uker 
Finnmark politidistrikt, SUA Kirkenes 1 til 2 uker 1 uke
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder  1 uke til 3 måneder
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 9 dager 7 dager
Oslo politidistrikt 1 måned 1 måned
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 1 til 5 dager 1 til 5 dager
Sør-Vest politidistrikt 4 uker 4 uker
Sør-Vest politidistrikt, SUA Stavanger 1 uke inntil 3 dager
Sør-Øst politidistrikt 1 måned 1 måned 
Troms politidistrikt 6 til 10 uker  2 uker 
Trøndelag politidistrikt 1 til 2 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 1 til 2 uker 1 uke
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 dager  3 dager
Øst politidistrikt 2 uker  1 uke