Nødpass fra 7. juli

Flere kan nå søke om nødpass. Dette er det nye kriteriet: 

 • alle som har bestilt en reise.

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før avreise. 

Pass og nasjonalt ID-kort

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort, og produksjonstiden fra leverandøren endrer seg stadig. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per 8. august er:

 • Pass: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Enkelte kan oppleve å motta passet eller ID-kortet raskere, men politiet kan ikke garantere en leveringstid. Forventet leveringstid oppdateres jevnlig på denne siden.

Tidligere leveringstider

Forventet leveringstid per 8. juli, 18. juli og 28. juli var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 til 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 9. juni, 17. juni, 23. juni og 29. juni var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 31. mai, 19. mai og 10. mai var:

 • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 4. mai var:

 • Pass: ca. 6 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 3 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 28. april var:

 • Pass: 5 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • ID-kort: 3 uker leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Tabellen viser hva som er status for produksjonen av pass og ID-kort. Per 15. august har vi produsert pass til de som hadde timer 4. juli eller tidligere, og ID-kort til de som hadde timer 9. august eller tidligere. 

Dato Ferdig med produksjonen av pass til og med søknadsdato*: Ferdig med produksjonen av ID-kort til og med søknadsdato*:
15. august 4. juli 2022 9. august 2022
10. august 29. juni 2022 5. august 2022
4. august 26. juni 2022 2. august 2022
29. juli 23. juni 2022 27. juli 2022
27. juli 21. juni 2022 25. juli 2022
22. juli 16. juni 2022 19. juli 2022
20. juli 14. juni 2022 18. juli 2022
15. juli 9. juni 2022 13. juli 2022
12. juli  7. juni 2022 10. juli 2022

*Søknadsdato betyr den dagen du var hos politiet for å søke om pass eller ID-kort. Vi gjør oppmerksom på at enkelte søknader kan ta lenger tid. 

Alle søknader behandles fortløpende og du får SMS når dokumentet sendes fra leverandøren eller når det ligger klart for henting hvis du har valgt det.

Hvordan kan jeg finne ut hva som er status på min søknad? 

Alle søknader behandles fortløpende og settes i produksjonskø. Hvis søknaden blir avvist eller avslått, får du beskjed om det. Henvendelser på telefon og e-post legger beslag på store deler av vår saksbehandlingskapasitet, som kunne vært brukt på å behandle søknadene mer effektivt. Vi oppfordrer derfor til å begrense denne typen henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle spørsmål om pass og ID-kort må rettes til passkontoret der du leverte søknaden din.

Timebestilling

Du kan søke om pass og nasjonalt ID-kort på alle pass– og ID-kontorene i Norge, ikke bare der du bor.  Vi oppfordrer deg til å sjekke flere ganger, og på flere passkontor dersom du har mulighet til det. 

Vi oppfordrer deg om å vente med å bestille utenlandsreise før du vet om du har reisedokumenter (pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett) i orden.

Bestille, endre eller avbestille time til pass og ID-kort

Jeg prøver å bestille time, men får ikke engangskoden. Hva skal jeg gjøre?

Det kan ta litt tid før du får engangskoden, noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Hvis du ikke får engangskoden, må du prøve på nytt. 

Jeg får ikke bekreftelse på timen på SMS. Har jeg bestilt time?

Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen på SMS. Noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Du kan se om du har fått gjennomført bestillingen din her. Hvis du ikke får opp en time når du søker på telefonnummeret du brukte, er ikke bestillingen gjennomført. 

Du må velge mellom pass eller nasjonalt ID-kort

Politiet begrenser utstedelsen til ett dokument per søker for å sikre at så mange som mulig får det ID-dokumentet de har behov for før sommerferien. Når situasjonen normaliserer seg, vil vi igjen kunne utstede begge ID-dokumenter til alle som ønsker det.

Dette er en ekstraordinær situasjon på grunn av krigen i Ukraina og Korona-pandemien som fortsatt forstyrrer forsyningskjedene i mange land. Det er ikke mulig å oppdrive nok dokumenter til alle som ønsker det og vi må derfor prioritere at flest mulig får ett dokument, fremfor at enkelte får to.

Forskjellen på pass og nasjonalt ID-kort

Pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er både reisedokumenter og gyldig legitimasjon. Forskjellen er hvor du kan reise med de forskjellige dokumentene:

 • Passet kan du reise med i hele verden.
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett kan du reise med i EU-/EØS-landene og Sveits.

I tillegg har det nasjonale ID-kortet et praktisk bankkortformat som er enkelt å ha med seg. Her kan du lese mer om pass og ID-kort.

Skal jeg velge pass eller nasjonalt ID-kort?

 • Hvis du kun kun trenger et identitetsbevis oppfordres du til å velge nasjonalt ID-kort (med eller uten reiserett).
 • Hvis du kun skal reise i EU-/EØS-landene og Sveits i perioden mai til september 2022, oppfordrer vi deg til å velge nasjonalt ID-kort med reiserett.
 • Hvis du skal reise utenfor EU-/EØS-landene og Sveits i perioden mai til september 2022, må du søke om pass.
 • Hvis du allerede har et gyldig pass eller ID-kort som dekker behovet ditt ut september 2022, oppfordrer vi deg til å vente med å søke til august.

Du trenger ikke endre time fra pass til nasjonalt ID-kort

Hvis du har bestilt time, trenger du ikke endre fra pass til ID-kort før du møter opp. Når du kommer til pass- og ID-kontoret hjelper saksbehandleren deg med å søke om riktig dokument.

Leveringstider

Det er per i dag noe kortere leveringstid på nasjonale ID-kort. Dersom du vet at du skal reise til EU/EØS-landene eller Sveits, eller kun har behov for legitimasjon, anbefaler vi at du søker om et nasjonalt ID-kort. Du kan da komme tilbake etter sommeren og søke om et pass, dersom du har behov for det.

Du bestiller time på samme måte både for nasjonalt ID-kort og pass. Det er derfor ikke noen forskjell i ventetiden på å få time.

Land du kan reise til med nasjonalt ID-kort

Du kan reise til EU-/EØS-landene og Sveits med det nasjonale ID-kortet som har reiserett. Her finner du en oversikt over EU/EØS-landene (udi.no). 

Flere europeiske land godtar bruk av utgåtte norske pass frem til 31. desember 2022. Enkelte land utenfor EU- og EØS-landene og Sveits aksepterer nasjonalt ID-kort med reiserett som gyldig reisedokument ved innreise. Se Utenriksdepartementet sin reiseinformasjon for aktuell informasjon om landet du skal reise til. (regjeringen.no)

Tyrkia

I en pressemelding 22. juni informerer Justis– og beredskapsdepartementet at nasjonalt ID-kort gir innreise til Tyrkia (regjeringen.no.)

Se også UD sin reiseinformasjon om Tyrkia (regjeringen.no). 

Hvorfor tar det så lang tid å få pass eller nasjonalt ID-kort nå?

Etterspørselen etter pass er unormalt høy. Frem mot sommeren 2022 mottok politiet nær dobbelt så mange søknader om pass og nasjonalt ID-kort sammenliknet med forrige "normalår", som var 2019. Den store økningen har oppstått fordi mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring og vi ser også at det er mange andre land som har betydelig økning i leveringstid på pass.

Når vil problemene med pass og nasjonale ID-kort være over?

Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt tilgjengeligheten på materialer. Basert på politiets foreløpige analyser forventer vi å være tilbake i en normalsituasjon i oktober eller november 2022.

Hvilke materialer er det som mangler i produksjonen?

Pass og nasjonale ID-kort inneholder elektroniske brikker med særlig høy sikkerhetsgrad og disse må spesialbestilles for Norge. Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og det er derfor lange leveringstider på disse. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet på plast- og papirkomponentene, som også er spesialiserte materialer tilpasset norske pass og nasjonale ID-kort.

Hva gjør politiet med situasjonen?

Politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre at flest mulig får reisedokumentet eller identitetsbeviset de har behov for: 

 • Utvidet åpningstider og kapasitet på pass- og ID-kontorene
 • Innførte 28. april 2022 en midlertidig begrensning på at hver person kun kan søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Leverandøren er i gang med å øke kapasiteten. Det er bestilt mer materialer og satt på ekstra personell, men dette vil ikke gi full effekt før over sommeren
 • Oppfordrer til å velge nasjonalt ID-kort fremfor pass dersom du skal reise til EU-/EØS-landene eller Sveits, eller kun har behov for legitimasjon. 
 • Oppfordrer alle som ikke trenger et nytt reise- eller ID-dokument akkurat nå om å vente til høsten
 • Innførte 30. mai 2022 strengere behovsprøving for nødpass. Kriteriene ble endret 22. juni, og fra 7. juli kan alle som har en reise søke om nødpass. 

Se nyheter og pressemeldinger om pass og ID-kort