Pass og nasjonalt ID-kort

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort, og produksjonstiden fra leverandøren endrer seg stadig. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per 5. desember er:

 • Pass: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 5 til 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Hvis du har særlig behov for et ID-kort kan du få prioritet på levering (en uke pluss postgang). Eksempler på denne type behov er særskilte behov for å reise utenlands, å hente ut medisiner, tilgang til nødvendige tjenester som NAV, e-ID, banker og lignende, legitimere deg overfor arbeidsgiver, ha oppkjøring, eksamen eller andre tungtveiende grunner. Du må si i fra om behovet ditt og dokumentere dette når du møter opp på timen din.

Enkelte kan oppleve å motta passet eller ID-kortet raskere, men politiet kan ikke garantere en leveringstid. Forventet leveringstid oppdateres jevnlig på denne siden.

Tidligere leveringstider

Forventet leveringstid per 21. november og 29. november var:

 • Pass: ca. 1 til 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 11. november var:

 • Pass: ca. 2 til 3 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 2. november var:

 • Pass: ca. 3 til 4 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 17. oktober var:

 • Pass: ca. 4 til 5 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 9. september, 21. september, 3. oktober og 10. oktober, var:

 • Pass: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 8 til 9 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo. Leveringstiden kan øke fremover. 

Forventet leveringstid per 26. august og  2. september var:

 • Pass: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 8. august, var:

 • Pass: ca. 6 til 7 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 uke pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 8. juli, 18. juli og 28. juli, var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 1 til 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 9. juni, 17. juni, 23. juni og 29. juni, var:

 • Pass: ca. 6 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 2 uker pluss postgang. Forsendelsen kommer fra Oslo.

Forventet leveringstid per 31. mai, 19. mai og 10. mai, var:

 • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 4. mai, var:

 • Pass: ca. 6 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 3 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Forventet leveringstid per 28. april, var:

 • Pass: 5 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • ID-kort: 3 uker leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Tabellen viser hva som er status for produksjonen av pass og ID-kort. 

Dato Ferdig med produksjonen av pass til og med søknadsdato*: Ferdig med produksjonen av ID-kort til og med søknadsdato*:
6. desember  2. desember 2022 9. november 2022
28. november 23. november 2022 30. oktober 2022
20. november 17. november 2022 19. oktober 2022
9. november 2. november 2022 10. oktober 2022
2. november 20. oktober 2022 2. oktober 2022
26. oktober 10. oktober 2022 22. september 2022
19. oktober 29. september 2022 11. september 2022
12. oktober 20. september 2022 5. september 2022

*Søknadsdato betyr den dagen du var hos politiet for å søke om pass eller ID-kort. Vi gjør oppmerksom på at enkelte søknader kan ta lengre tid. 

Alle søknader behandles fortløpende og du får SMS når dokumentet sendes fra leverandøren, eller når det ligger klart for henting hvis du har valgt det.

Hvordan kan jeg finne ut hva som er status på min søknad? 

Alle søknader behandles fortløpende og settes i produksjonskø. Hvis søknaden blir avvist eller avslått, får du beskjed om det. Henvendelser på telefon og e-post legger beslag på store deler av vår saksbehandlingskapasitet, som kunne vært brukt på å behandle søknadene mer effektivt. Vi oppfordrer derfor til å begrense denne typen henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle spørsmål om pass og ID-kort må rettes til passkontoret der du leverte søknaden din.

Timebestilling

Du kan søke om pass og nasjonalt ID-kort på alle pass– og ID-kontorene i Norge, ikke bare der du bor.  Vi oppfordrer deg til å sjekke flere ganger, og på flere passkontor dersom du har mulighet til det. 

Vi oppfordrer deg om å vente med å bestille utenlandsreise før du vet om du har reisedokumenter (pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett) i orden.

Bestille, endre eller avbestille time til pass og ID-kort

Jeg prøver å bestille time, men får ikke engangskoden. Hva skal jeg gjøre?

Det kan ta litt tid før du får engangskoden, noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Hvis du ikke får engangskoden, må du prøve på nytt. 

Jeg får ikke bekreftelse på timen på SMS. Har jeg bestilt time?

Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen på SMS. Noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Du kan se om du har fått gjennomført bestillingen din her. Hvis du ikke får opp en time når du søker på telefonnummeret du brukte, er ikke bestillingen gjennomført. 

Samsøknad er når du kan søke om både pass og nasjonalt ID-kort samtidig i en og samme søknad/time. Ved samsøknad gis det en prisrabatt på 20 %. Muligheten for samsøknad har vært midlertidig fjernet frem til 1. september, og frem til da måtte du derfor velge mellom enten pass eller nasjonalt ID-kort. Fra og med torsdag 1. september blir det igjen mulig å søke om både pass og nasjonalt ID-kort når du møter opp til timen din. 

Forskjellen på pass og nasjonalt ID-kort

Pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er både reisedokumenter og gyldig legitimasjon. Forskjellen er hvor du kan reise med de forskjellige dokumentene:

 • Passet kan du reise med i hele verden.
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett kan du reise med i EU-/EØS-landene og Sveits.

I tillegg har det nasjonale ID-kortet et praktisk bankkortformat som er enkelt å ha med seg. Her kan du lese mer om pass og ID-kort. Det finnes også et nasjonalt ID-kort uten reiserett, dette er kun gyldig som legitimasjon i Norge. 

Land du kan reise til med nasjonalt ID-kort

Du kan reise til EU-/EØS-landene og Sveits med det nasjonale ID-kortet som har reiserett. Her finner du en oversikt over EU/EØS-landene (udi.no). 

Flere europeiske land godtar bruk av utgåtte norske pass frem til 31. desember 2022. Enkelte land utenfor EU- og EØS-landene og Sveits aksepterer nasjonalt ID-kort med reiserett som gyldig reisedokument ved innreise. Se Utenriksdepartementet sin reiseinformasjon for aktuell informasjon om landet du skal reise til. (regjeringen.no)

Tyrkia

I en pressemelding 22. juni informerer Justis– og beredskapsdepartementet at nasjonalt ID-kort gir innreise til Tyrkia (regjeringen.no.)

Se også UD sin reiseinformasjon om Tyrkia (regjeringen.no). 

Hvorfor tar det så lang tid å få pass eller nasjonalt ID-kort?

Frem mot sommeren 2022 mottok politiet nær dobbelt så mange søknader om pass og nasjonalt ID-kort sammenliknet med forrige "normalår", som var 2019. Den store økningen har oppstått fordi mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring og vi ser også at det er mange andre land som har betydelig økning i leveringstid på pass.

Når vil problemene med pass og nasjonale ID-kort være over?

Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt tilgjengeligheten på materialer.

Hvilke materialer er det som mangler i produksjonen?

Pass og nasjonale ID-kort inneholder elektroniske brikker med særlig høy sikkerhetsgrad og disse må spesialbestilles for Norge. Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og det er derfor lange leveringstider på disse. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet på plast- og papirkomponentene, som også er spesialiserte materialer tilpasset norske pass og nasjonale ID-kort.

Hva gjør politiet med situasjonen?

Politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre at flest mulig får reisedokumentet eller identitetsbeviset de har behov for: 

 • Utvidet åpningstider og kapasitet på pass- og ID-kontorene.
 • Innførte 28. april 2022 en midlertidig begrensning på at hver person kun kan søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Den midlertidige begrensningen ble fjernet 1. september. 
 • Leverandøren er i gang med å øke kapasiteten. Det er bestilt mer materialer og satt på ekstra personell, men dette vil ikke gi full effekt før over sommeren. 
 • Innførte 30. mai 2022 strengere behovsprøving for nødpass, prioritert produksjon og ekspresslevering. Kriteriene ble endret 22. juni, og fra 7. juli kan alle som har en reise søke om nødpass. 

Se nyheter og pressemeldinger om pass og ID-kort