Leveringstid

Politiet kan ikke garantere en leveringstid for pass og nasjonalt ID-kort, og produksjonstiden fra leverandør endrer seg stadig. I tillegg kommer tiden det tar med posten.

Forventet leveringstid per 10. mai er:

 • Pass: ca. 7 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang
 • Nasjonalt ID-kort: ca. 4 ukers leveringstid, noe mer i områder med lang postgang

Politiet forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren, og vi oppdaterer leveringstiden jevnlig på denne siden.

Vi anbefaler å søke så tidlig som mulig. Det må påregnes at leveringstiden øker jo nærmere vi kommer sommeren.

Alle søknader behandles fortløpende og du får SMS når dokumentet sendes fra leverandøren. Hvis søknaden blir avvist eller avslått, får du beskjed om det. Henvendelser på telefon og e-post legger beslag på store deler av vår saksbehandlingskapasitet, som kunne vært brukt på å behandle søknadene mer effektivt. Vi oppfordrer derfor til å begrense denne typen henvendelser.

Vi gjør oppmerksom på at alle spørsmål om pass og ID-kort må rettes til passkontoret der du leverte søknaden din.

Hvis du ikke har fått SMS om at passet eller ID-kortet er sendt når det er mindre enn én uke til du skal reise, kan du møte på pass- og ID-kontoret og søke om nødpass. Her er en oversikt over kontorer som utsteder Nødpass.

Pass eller nasjonalt ID-kort?

Politiet begrenser utstedelsen til ett dokument per søker for å sikre at så mange som mulig får det ID-dokumentet de har behov for før sommerferien. Når situasjonen normaliserer seg, vil vi igjen kunne utstede begge ID-dokumenter til alle som ønsker det.

Dette er en ekstraordinær situasjon på grunn av krigen i Ukraina og Korona-pandemien som fortsatt forstyrrer forsyningskjedene i mange land. Det er ikke mulig å oppdrive nok dokumenter til alle som ønsker det og vi må derfor prioritere at flest mulig får ett dokument, fremfor at enkelte får to.

Pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er både reisedokumenter og gyldig legitimasjon. Forskjellen er hvor du kan reise med de forskjellige dokumentene:

 • Passet kan du reise med i hele verden.
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett kan du reise med i EU-/EØS-landene og Sveits.

I tillegg har det nasjonale ID-kortet et praktisk bankkortformat som er enkelt å ha med seg. Her kan du lese mer om pass og ID-kort.

 • Hvis du kun kun trenger et identitetsbevis oppfordres du til å velge nasjonalt ID-kort (med eller uten reiserett).
 • Hvis du kun skal reise i EU-/EØS-landene og Sveits i perioden mai til september 2022, oppfordrer vi deg til å velge nasjonalt ID-kort med reiserett.
 • Hvis du skal reise utenfor EU-/EØS-landene og Sveits i perioden mai til september 2022, må du søke om pass.
 • Hvis du allerede har et gyldig pass eller ID-kort som dekker behovet ditt ut september 2022, oppfordrer vi deg til å vente med å søke til august.

Hvis du har bestilt time, trenger du ikke endre fra pass til ID-kort før du møter opp. Når du kommer til pass- og ID-kontoret hjelper saksbehandleren deg med å søke om riktig dokument.

Det er per i dag noe kortere leveringstid på nasjonale ID-kort. Dersom du vet at du skal reise til EU/EØS-landene eller Sveits, eller kun har behov for legitimasjon, anbefaler vi at du søker om et nasjonalt ID-kort. Du kan da komme tilbake etter sommeren og søke om et pass, dersom du har behov for det.

Du bestiller time på samme måte både for nasjonalt ID-kort og pass. Det er derfor ikke noen forskjell i ventetiden på å få time.

Du kan reise til EU-/EØS-landene og Sveits med det nasjonale ID-kortet som har reiserett. Her finner du en oversikt over EU/EØS-landene (udi.no). 

Ledige timer

Vi vet at det noen steder er få tilgjengelige timer. Men, man kan søke om pass og nasjonalt ID-kort på alle pass– og ID-kontorene i Norge, ikke bare der man bor. Det legges ut nye timer fortløpende de fleste steder, og åpningstidene blir også gradvis utvidet over hele landet. Vi oppfordrer deg til å sjekke flere ganger, og prøve forskjellige passkontor dersom du har mulighet til det.

Etterspørselen etter pass og nasjonale ID-kort er normalt størst i perioden mars til juni. Vi forventer derfor at det vil bli flere ledige timer og redusert leveringstid utover høsten.

Hvor lenge du bør vente avhenger av hvilke behov du har. Dersom du ikke har planer om å reise i nærmeste fremtid kan du vente til høsten med å bestille time. Dersom du skal reise i perioden april til september 2022 må du sikre at passet eller ID-kortet ditt har tilstrekkelig gyldighetstid.

Noen land krever at passet eller ID-kortet er gyldig en tid etter utreise (tre eller seks måneder) fra landet du besøker. Hvis passet eller ID-kortet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Undersøk gyldighetskrav på nettsidene til Utenriksdepartementet.

Det kan ta litt tid før du får engangskoden, noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Hvis du ikke får engangskoden, må du prøve på nytt. 

Det kan ta litt tid før du får bekreftelsen på SMS. Noen ganger kan det ta opp til 15 minutter. Du kan se om du har fått gjennomført bestillingen din her. Hvis du ikke får opp en time når du søker på telefonnummeret du brukte, er ikke bestillingen gjennomført. 

Om situasjonen

Etterspørselen etter pass er unormalt høy. I mars 2019 mottok politiet omtrent 78 000 passøknader. I mars 2022 mottok politiet omtrent 163 000 søknader om pass og nasjonale ID-kort totalt. Vi forventer at den høye etterspørselen vil vedvare frem til sommeren. Den store økningen har oppstått fordi mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring og vi ser også at det er mange andre land som har betydelig økning i leveringstid på pass.

Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt tilgjengeligheten på materialer. Basert på politiets foreløpige analyser forventer vi å være tilbake i en normalsituasjon i oktober eller november 2022.

Pass og nasjonale ID-kort inneholder elektroniske brikker med særlig høy sikkerhetsgrad og disse må spesialbestilles for Norge. Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og det er derfor lange leveringstider på disse. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet på plast- og papirkomponentene, som også er spesialiserte materialer tilpasset norske pass og nasjonale ID-kort.

Politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre at flest mulig får reisedokumentet eller identitetsbeviset de har behov for:

 • Utvidet åpningstider og kapasitet på pass- og ID-kontorene
 • Leverandøren er i gang med å øke kapasiteten. Det er bestilt mer materialer og satt på ekstra personell, men dette vil ikke gi full effekt før over sommeren

Selv med disse tiltakene er vi nødt til å prioritere for å sikre at flest mulig får det reise- eller ID-dokumentet de trenger:

 • Vi oppfordrer alle som ikke trenger et nytt reise- eller ID-dokument akkurat nå om å vente til høsten
 • Vi innfører en midlertidig begrensning på at hver person kun kan søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Dette gjelder foreløpig frem til 1.juli.
 • Dersom du bare skal reise til EU-/EØS-landene eller Sveits, eller kun har behov for legitimasjon, oppfordres du til å velge nasjonalt ID-kort fremfor pass.