Passkontoret tar bildet til passet.

Du må i noen tilfeller ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under tre år og sterkt funksjonshemmede personer.

Passbildet bør tas hos fotograf, eventuelt i fotoautomat. Dersom du tar bilde i fotoautomat, må du sørge for at bildet fyller kvalitetskrav for passbilder (209 kB). Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere personen. 

Husk at:

 • formatet for passfoto er 45x35 mm
 • fotoet må leveres i papir, ikke elektronisk
 • fotoet kan være i svart-hvitt eller i farger
 • fotoet skal ikke være eldre enn seks måneder
 • foto av barn under 3 år bør være tatt så kort tid som mulig før søknadstidspunktet
 • fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene)
 • fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, uten skygge bak
 • begge øynene og ørene skal være helt synlige
 • ansiktet skal dekke 70–80 prosent av bildeflaten
 • hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder (skyggeluer, luer, hatter, skjerf etc.)
 • ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket
 • du kan ikke ha på deg briller når bildet blir tatt

Unntak:

 • Dersom du har religiøse eller andre spesielle grunner for det, for eksempel sykdom, kan du bruke hodeplagg, så lenge det er sannsynlig at du vil bruke tilsvarende hodeplagg i senere kontroller.
 • Hodeplagget må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være helt synlige.
 • Diskré hårbånd eller hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet.

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år har kortere gyldighetstid:

0–5 år: Passet er gyldig i to år
5–10 år: Passet er gyldig i tre år
10–16 år: Passet er gyldig i fem år

Sjekk kravene som gjelder for gyldighetstid i det landet du skal reise til, se UDs reiseinformasjon. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

Passøkere over ti år skal signere i passet sitt. I pass som utstedes til barn under ti år eller andre som av ulike grunner ikke kan skrive navnet sitt, angis "Not able to sign" i signaturfeltet.

 • Passøkeren skal signere med eget navn slik det er registrert i folkeregisteret.
 • Du kan benytte forkortelser ved signering hvis du eller pleier å gjøre det, men kun initialer er ikke tillatt.
 • Signaturen skal skrives med latinske bokstaver og det er ikke adgang til å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

Fødested og fødeland  er oppgitt i passet.

Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i folkeregisteret. Hvis fødestedet ikke fremkommer av folkeregisteret, skal fødelandet oppføres både under fødested og fødeland i passet.

Det er viktig for politiet å kunne fastsette rett identitet. Det gamle passet ditt er som regel tilstrekkelig legitimasjon, hvis det er gyldig eller det er mindre enn 3 måneder siden det utløp.

Er det første gang du skal ha pass, eller mer enn 3 måneder siden det gamle passet utløp, bør du ha med følgende legitimasjon:

 • gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer (f.eks. bankkort med bilde)
 • eventuelt tidligere utløpte pass

Ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar dokumentere sin identitet.

Politiet kan kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass som kan bekrefte din identitet skriftlig. Dette er ikke nok alene, men kan vektlegges i tillegg til annen dokumentasjon som kan bekrefte din identitet.

Hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, bør du ha med statsborgervedtaket.

Norsk statsborgerskap

Når du søker om pass, må du sannsynliggjøre din identitet og ditt norske statsborgerskap. Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få pass.

Du mister ditt norske statsborgerskap hvis du søker om statsborgerskap i et annet land. Meld fra til norske myndigheter dersom du har ervervet annet statsborgerskap.

Dersom du nylig har fått norsk statsborgerskap, kan UDI ha stilt krav om løsning fra annet statsborgerskap innen fastsatt frist. I slike tilfeller settes gyldighetstiden i passet frem til det tidspunktet du kan risikere å miste ditt norske statsborgerskap.

Har du vært bosatt i utlandet det meste av livet ditt, kan du ha mistet ditt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Informasjon om dette finner du på UDI sine nettsider.

Ta kontakt med UDI om du har spørsmål om statsborgerskap .