Pass

Passbilde fra fotograf eller fotoautomat skal ikke brukes i passet, og vi tar ikke i mot dette. Passkontoret tar bildet til passet. Når du søker om nytt pass tar vi bilde med biometrikiosken når du møter opp. Hvis det er vanskelig å ta bilde med biometrikiosken, bruker vi et håndholdt kamera.

Nødpass

Hvis du skal ha nødpass, må du ta med eget bilde fra fotograf eller fotoautomat. Husk at bilder til nødpass må fylle kravene for passbilder. 

Passet er bare gyldig så lenge vi kan kjenne deg igjen på bildet. Passet må også være uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år er gyldig i en kortere tid:
  • 0–5 år: Passet er gyldig i to år.
  • 5–10 år: Passet er gyldig i tre år.
  • 10–16 år: Passet er gyldig i fem år.

Se UDs reiseinformasjon. Der finner du hvor lenge passet er gyldig i det landet du skal reise til. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

De som er over ti år, skal skrive under i passet sitt. Er det passet til et barn under ti år eller andre som ikke kan skrive navnet sitt? Da står det «Not able to sign» (Kan ikke skrive under) der underskriften vanligvis står.

 • Du må skrive under med eget navn slik det står i folkeregisteret.
 • Du kan bruke forkortelser når du skriver under, hvis du pleier å gjøre det. Men det er ikke lov bare å skrive initialene dine, altså første bokstav i fornavn og etternavn.
 • Du må skrive under med latinske bokstaver. Det er ikke lov å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

I passet står hvilket land du er født i. Dette vises med tre bokstaver, for eksempel vises Norge som NOR.

Opplysningene i passet er hentet fra folkeregisteret. Dersom fødelandet ditt ikke står i folkeregisteret eller landet ikke lenger eksisterer, blir fødelandet markert med XXX i passet.

Det er viktig for politiet at de er sikre på hvem du er.  Du må ta med det gamle passet ditt, selv om det er utløpt. Hvis du ikke har pass fra før, eller det gamle passet ditt er tapt eller ødelagt, må du ha med annen legitimasjon med fødselsnummer og bilde. 

Mangler du gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde? Da må du ta med andre dokumenter som kan bidra til å bekrefte identiteten din. Politiet vil i tillegg stille nødvendige spørsmål for å bekrefte hvem du er. 

Søker du om pass til et barn? Da må du ha foreldreansvar for barnet. Du må kunne dokumentere hvem du er.

Har du tidligere vært utenlandsk statsborger? Da må du ha med statsborgervedtaket i tillegg til legitimasjon med fødselsnummer og bilde. 

Når du søker om pass, må du bekrefte hvem du er, og at du har norsk statsborgerskap. Du må ha norsk statsborgerskap for å få pass.

Har du bodd i utlandet det meste av livet ditt? Da kan du ha mistet det norske statsborgerskapet da du ble 22 år. Se UDIs nettsider for mer informasjon.

Ta kontakt med UDI om du har spørsmål om statsborgerskap .