Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Ja, du kan reise på dagstur for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn. Hvis du krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan du bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

Hvis du overnatter i Sverige eller Finland, har nærkontakt (nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter eller direkte kontakt) med andre personer enn i din husstand, eller oppsøker butikker, kjøpesentre eller lignende får du ikke fritak fra karanteneplikten. Du kan lese mer om kravene for å bli unntatt karanteneplikten på regjeringen.no

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Du kan lese mer om Utenriksdeprtamentet sine reiseråd på regjeringen.no

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og når du kommer inn til Norge igjen må du i karantene. Du kan lese mer om grensepassering og karantene på regjeringen.no

Hvis du har fritidseiendom i Sverige eller Finland, kan du lese mer om reise i forbindelse med vedlikehold på spørsmål nummer to i denne kategorien.

Ja, det kan du. Hvis du krysser grensen mellom og Norge og Sverige eller Norge og Finland under reise mellom bolig og arbeidssted er du unntatt karanteneplikt. Les mer om å krysse grensen i forbindelse med arbeid på regjeringen.no

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted, er unntatt karanteneplikt. Du kan lese mer om å krysse grensen i forbindelse med samvær på regjeringen.no.

Ja, du kommer inn i Norge, norske borgere blir ikke bortvist. Du må i karantene fra den dagen du kommer til Norge. Du kan lese mer om reglene for innreise til Norge på regjeringen.no.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.

 

På reise – ta med pass

 • Billetter, visum og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og reisen er bestilt i det nye navnet, må du søke om nytt pass og visum.
 • Du kan bare reise med passet dersom det fremdeles er gyldig.
 • Noen land krever at passet er gyldig en tid etter innreise til og etter utreise fra landet du besøker. De fleste land krever tre måneders gyldighet etter hjemreisen. Noen land krever seks måneders gyldighet.
 • Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Undersøk gyldighetskrav hos Utenriksdepartementet.

Vi anbefaler deg å ta med passet på alle utenlandsreiser. Dette er årsakene:

 • Flyselskaper, fergeselskaper og hoteller kan kreve gyldig ID-dokument ved innsjekking.
 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet.
 • Grensekontroll mellom land i Schengen-samarbeidet kan bli bestemt på kort varsel. Du bør derfor også ha med pass på reiser innenfor Schengen-området. Oversikt over land i Schengen-området på udi.no.

Det er passfrihet i Norden. Norden består av landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser mellom nordiske land. 

Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Gyldig dokumentasjon:

 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet. Vi anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området.
 • For borgere av EU-, EØS- og EFTA-land utenfor Norden er gyldig legitimasjon pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • For tredjelandsborgere er gyldig legitimasjon pass, samt dokumenter som bekrefter gyldig opphold.

Skal du reise til USA gjelder dette:

 • Skal du være i USA i inntil tre måneder, må du ha pass med elektronisk brikke for visumfri innreise. Det kaller vi e-pass. Alle norske ordinære pass som er laget fra og med 3. oktober 2005, har en elektronisk brikke. Brikken inneholder blant annet eierens biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk). 
 • Nødpass kan ikke bli benyttet for reiser til USA. Nødpass er midlertidige pass og har ikke elektronisk brikke.
 • Reiser du til USA uten visum, må du registrere deg i ESTAførst.
 • Selv om du har pass med elektronisk brikke, kan det bli krevd visum for å reise til USA. Les mer om visum eller ESTA-registrering, eller ta kontakt med den amerikanske ambassaden.

Søk om visum til USA

Vi anbefaler at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene, blir utstyrt med en fullmakt fra foresatte.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Du bør også ta med barnets pass. Du kan bli stoppet i passkontrollen i Norge eller i andre land. Da kan du bli bedt om å vise et dokument med rett til å reise ut av landet med barnet.

Fullmakten bør:

 • vise at du har fullmakt til å reise med barnet til et spesifikt land, for en spesifikk periode.
 • være signert av barnets foresatte.
 • inneholde kontaktinformasjon til barnets foresatte.

Vi oppfordrer alle til å ta med gyldig dokumentasjon. Slik går mulige kontroller raskere, og ventetiden blir kortere.