• Norge har grensekontroll til 11. mai 2021. Når det gjelder sjøgrensen har Norge grensekontroll til mars 2021.
 • Sverige har grensekontroll til 11. mai 2021.
 • Danmark har grensekontroll til 11. mai 2021.
 • Frankrike har grensekontroll til og med 30. april 2021. 

En oversikt over midlertidige grensekontroller i EU- og EØS-land finnes på EU-kommisjonens nettsider. 

 

 • Billetter, visum og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og reisen er bestilt i det nye navnet, må du søke om nytt pass og visum.
 • Du kan bare reise med passet dersom det fremdeles er gyldig.
 • Noen land krever at passet er gyldig en tid etter innreise til og etter utreise fra landet du besøker. De fleste land krever tre måneders gyldighet etter hjemreisen. Noen land krever seks måneders gyldighet.
 • Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Undersøk gyldighetskrav hos Utenriksdepartementet.

Vi anbefaler deg å ta med passet på alle utenlandsreiser. Dette er årsakene:

 • Flyselskaper, fergeselskaper og hoteller kan kreve gyldig ID-dokument ved innsjekking.
 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet.
 • Grensekontroll mellom land i Schengen-samarbeidet kan bli bestemt på kort varsel. Du bør derfor også ha med pass på reiser innenfor Schengen-området. Oversikt over land i Schengen-området på udi.no.

Det er passfrihet i Norden. Norden består av landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Når du passerer grensen, kan du bli bedt om å dokumentere at du er nordisk borger. Derfor anbefaler vi at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser mellom nordiske land. 

Barn som reiser sammen med foreldrene sine trenger ikke egen legitimasjon. Dette gjelder så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.

Gyldig dokumentasjon:

 • Pass er det eneste norske ID- og reisedokumentet som er gyldig i utlandet. Vi anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området.
 • For borgere av EU-, EØS- og EFTA-land utenfor Norden er gyldig legitimasjon pass eller legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.
 • For tredjelandsborgere er gyldig legitimasjon pass, samt dokumenter som bekrefter gyldig opphold.

Skal du reise til USA gjelder dette:

 • Skal du være i USA i inntil tre måneder, må du ha pass med elektronisk brikke for visumfri innreise. Det kaller vi e-pass. Alle norske ordinære pass som er laget fra og med 3. oktober 2005, har en elektronisk brikke. Brikken inneholder blant annet eierens biometri (ansiktsfoto og fingeravtrykk). 
 • Nødpass kan ikke bli benyttet for reiser til USA. Nødpass er midlertidige pass og har ikke elektronisk brikke.
 • Reiser du til USA uten visum, må du registrere deg i ESTAførst.
 • Selv om du har pass med elektronisk brikke, kan det bli krevd visum for å reise til USA. Les mer om visum eller ESTA-registrering, eller ta kontakt med den amerikanske ambassaden.

Søk om visum til USA

Vi anbefaler at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene, blir utstyrt med en fullmakt fra foresatte.

Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Du bør også ta med barnets pass. Du kan bli stoppet i passkontrollen i Norge eller i andre land. Da kan du bli bedt om å vise et dokument med rett til å reise ut av landet med barnet.

Fullmakten bør:

 • vise at du har fullmakt til å reise med barnet til et spesifikt land, for en spesifikk periode.
 • være signert av barnets foresatte.
 • inneholde kontaktinformasjon til barnets foresatte.

Vi oppfordrer alle til å ta med gyldig dokumentasjon. Slik går mulige kontroller raskere, og ventetiden blir kortere.