Vi anbefaler å søke om pass i den rolige perioden ved passkontorene, mellom september og mars. I høysesongen er det ofte køer og lang ventetid.

Du må være norsk statsborger for å søke om pass. Les om dokumentasjon av norsk statsborgerskap og opplysninger om fødested i pass.

Mer om pass

Det er viktig for politiet å kunne fastsette rett identitet. Det gamle passet ditt er som regel tilstrekkelig legitimasjon, hvis det er gyldig eller det er mindre enn 3 måneder siden det utløp.

Er det første gang du skal ha pass, eller mer enn 3 måneder siden det gamle passet utløp, bør du ha med følgende legitimasjon:

 • gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer (f.eks. bankkort med bilde)
 • eventuelt tidligere utløpte pass

Ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar dokumentere sin identitet.

Politiet kan kreve at du har med deg en myndig norsk statsborger med gyldig norsk pass som kan bekrefte din identitet skriftlig. Dette er ikke nok alene, men kan vektlegges i tillegg til annen dokumentasjon som kan bekrefte din identitet.

Hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, bør du ha med statsborgervedtaket.

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.

 • Pass til personer over 16 år er gyldig i ti år.
 • Pass til personer under 16 år har kortere gyldighetstid:

0–5 år: Passet er gyldig i to år
5–10 år: Passet er gyldig i tre år
10–16 år: Passet er gyldig i fem år

Sjekk kravene som gjelder for gyldighetstid i det landet du skal reise til, se UDs reiseinformasjon. Les mer om gyldige reisedokumenter her.

Passkontoret tar bildet til passet.

Du må i noen tilfeller ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under tre år og sterkt funksjonshemmede personer.

Passbildet bør tas hos fotograf, eventuelt i fotoautomat. Dersom du tar bilde i fotoautomat, må du sørge for at bildet fyller kvalitetskrav for passbilder (209 kB). Bildet skal være best mulig egnet til å identifisere personen. 

Husk at:

 • fotoet må leveres i papir, ikke elektronisk
 • fotoet kan være i svart-hvitt eller i farger
 • fotoet skal ikke være eldre enn seks måneder
 • foto av barn under 3 år bør være tatt så kort tid som mulig før søknadstidspunktet
 • fotoet må tas rett forfra (fokuser på øynene)
 • fotoet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, uten skygge bak
 • begge øynene og ørene skal være helt synlige
 • ansiktet skal dekke 70–80 prosent av bildeflaten
 • hodeplagg skal ikke benyttes på passbilder (skyggeluer, luer, hatter, skjerf etc.)
 • ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket
 • du kan ikke ha på deg briller når bildet blir tatt

Unntak:

 • Dersom du har religiøse eller andre spesielle grunner for det, for eksempel sykdom, kan du bruke hodeplagg, så lenge det er sannsynlig at du vil bruke tilsvarende hodeplagg i senere kontroller.
 • Hodeplagget må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være helt synlige.
 • Diskré hårbånd eller hårspenner kan brukes, såfremt de ikke dekker deler av ansiktet. De skal ikke være godt synlig på bildet.

Passøkere over ti år skal signere i passet sitt. I pass som utstedes til barn under ti år eller andre som av ulike grunner ikke kan skrive navnet sitt, angis "Not able to sign" i signaturfeltet.

 • Passøkeren skal signere med eget navn slik det er registrert i folkeregisteret.
 • Du kan benytte forkortelser ved signering hvis du eller pleier å gjøre det, men kun initialer er ikke tillatt.
 • Signaturen skal skrives med latinske bokstaver og det er ikke adgang til å bruke spesielle symboler, for eksempel smilefjes eller blomst.

Vi anbefaler at barn/ungdom under 18 år som skal reise alene utstyres med en fullmakt fra foresatte.

Skal du reise med andres barn anbefaler vi at du tar med en fullmakt fra barnets foresatte, i tillegg til barnets pass. Du kan oppleve å bli stoppet i passkontrollen i Norge eller i andre land, og bedt om å vise et dokument som gir deg rett til å reise ut av landet med barnet.

Om fullmakten

Det er ingen spesielle krav til en slik fullmakt, men vi anbefaler at den viser at du er gitt fullmakt til å reise med barnet til et gitt land, for en gitt periode. Fullmakten bør være signert av barnets foresatte og inneholde kontaktinformasjon til foresatte.

Funksjonshemmede som søker om pass, kan få problemer med å benytte utstyret for fotografering, signatur og fingeravtrykk på passkontoret.

Dersom dette gjelder deg eller den du søker pass for, kan du på forhånd kontakte passkontoret for praktiske avklaringer angående foto, signatur og fingeravtrykk.

Skal du søke ekstrapass i forbindelse med reise og ditt originale pass er hos en ambassade for visumbehandling, må dette dokumenteres i et originalt skriv fra ambassaden før vi tar imot en ny søknad. Skal du søke ekstrapass i forbindelse med jobb må du ha med et stemplet, signert, datert originaldokument som bekrefter dette. Du kan bestille time for å søke ekstrapass.

Bestill time hos nærmeste passkontor

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.