Vi oppfordrer deg til å søke om politiattest på nett, da går det raskest.

Last ned søknadsskjema

Politiattest for foretak eller firma

Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket, må du levere søknaden på papir. Hvis du søker som enkeltperson, oppfordrer vi deg til å søke på nett.

Slik gjør du

Klage

Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.
Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hvis klagen blir tatt til følge, får du ny politiattest. Dersom klagen ikke tas til følge, blir den sendt videre til Politidirektoratet for endelig behandling.