Søker du som enkeltperson? Da oppfordrer vi deg til å søke om politiattest på nett – da går det raskest.

Du må søke på papir hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket.

Last ned søknadsskjema

Vil du klage?

Du må klage innen 3 uker fra du har fått politiattesten. Du må klage skriftlig.

Du kan klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten. Du kan også klage hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Du får ny politiattest hvis vi er enige i klagen. Har du fått avslag på klagen? Da sender politiet den videre til Politidirektoratet. Deretter vil Politidirektoratet behandle klagen.

Mangler du bekreftelse på formål og formålsoversikt?

Last ned oversikt over formål