Søker du som enkeltperson? Da oppfordrer vi deg til å søke om politiattest på nett – da går det raskest.

Du må søke på papir hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket.

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Før du søker om politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Vedrørende  helse og omsorgstjenester, omfavner denne lovhjemmelen kun personer som utfører helse- og omsorgstjenester.

Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag.

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Last ned søknadsskjema

Vil du klage?

Du må klage innen 3 uker fra du har fått politiattesten. Du må klage skriftlig.

Du kan klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten. Du kan også klage hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Du får ny politiattest hvis vi er enige i klagen. Har du fått avslag på klagen? Da sender politiet den videre til Politidirektoratet. Deretter vil Politidirektoratet behandle klagen.