Søker du som enkeltperson? Da oppfordrer vi deg til å søke om politiattest på nett – da går det raskest.

Du må søke på papir hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket.

Last ned søknadsskjema

Slik gjør du

Vil du klage?

Du må klage innen 3 uker fra du har fått politiattesten. Du må klage skriftlig.

Du kan klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten. Du kan også klage hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Du får ny politiattest hvis vi er enige i klagen. Har du fått avslag på klagen? Da sender politiet den videre til Politidirektoratet. Deretter vil Politidirektoratet behandle klagen.