Hvorfor trenger du politiattest?

Politiattesten viser en persons oppføring i politiregistrene. Med en politiattest kan din nye arbeidsgiver eller ditt studiested forsikre seg om at du ikke har gjort noen overtredelser innenfor feltet du skal jobbe eller studere.

Viktig - før du søker

  • Du kan ikke søke om politiattest for andre enn deg selv.
  • Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder når den framvises.

Svarbrevet fra Samordna opptak eller studiestedet er din bekreftelse. Kvitteringen fra studiested eller studentweb er ikke gyldig som bekreftelse.

Fyll ut søknadsskjema elever videregående skole som også er en bekreftelse på formål. Både du og skolen må signere søknaden. Dersom du er under 18 år må også en foresatt signere. Vent med å søke om politiattest til du vet hvor du skal ha praksis.

Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket, må du levere søknaden på papir. Hvis du søker som enkeltperson, oppfordrer vi deg til å søke på nett.

Slik gjør du

Klage

Klagefristen er tre uker fra du mottar politiattesten.
Du kan sende skriftlig klage hvis du er uenig i hva som er tatt med i attesten, eller hvis du får avslag på søknaden. Du kan sende klagen til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hvis klagen blir tatt til følge, får du ny politiattest. Dersom klagen ikke tas til følge, blir den sendt videre til Politidirektoratet for endelig behandling.