Menneskehandel kan bestå av:

  • prostitusjon eller andre seksuelle ytelser
  • tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging
  • krigstjeneste i andre land
  • salg av organer

Les mer om hva menneskehandel er.

Meld fra til politiet:

  • Politiet ønsker tips om enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som kan organisere eller stå bak utnytting av barn, kvinner eller menn. Ofrene kan bli utnyttet til prostitusjon, seksuelle ytelser, arbeid eller tjenester.
  • Politiet ønsker også tips om enkeltpersoner som kan være utnyttet til prostitusjon, seksuelle ytelser, arbeid eller tjenester.

Jeg vil tipse politiet – hvordan vet jeg om det er alvorlig nok?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Er du i tvil? Send oss et tips. Politiet vil vurdere om materialet er noe vi kan gå videre med..

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos.

Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold? Du må du kontakte ditt lokale politi.