Menneskehandel kan bestå av:

  • prostitusjon eller andre seksuelle ytelser
  • tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging
  • krigstjeneste i fremmede land
  • organhandel

Les mer om hva menneskehandel er.

Politiet ønsker tips om:

  • enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som kan synes å organisere eller stå bak utnytting av barn, kvinner eller menn til prostitusjon eller annen seksuell utnytting, til arbeid eller tjenester.
  • enkeltpersoner som kan være utnyttet til prostitusjon eller annen seksuell utnytting, til arbeid eller tjenester

Hvordan vet jeg om det jeg vil tipse om, er alvorlig nok?

Det er ikke sikkert du klarer å tolke det selv. Hvis du er i tvil, send oss et tips, så vil politiet vurdere om materialet er noe vi kan gå videre med.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112. Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold.