Du må søke politiet om våpentillatelse for å importere våpen fra utlandet som privatperson. Skal du importere skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for salg, må du ha importtillatelse og bevilling for handel fra politiet.

Innførsel for salg eller annen type næringsvirksomhet (ervervsmessig import) av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon er regulert i våpenloven og våpenforskriften.

Du kan som privatperson kjøpe skytevåpen i utlandet. Før du kan kjøpe våpenet må du ha våpentillatelse og innførselstillatelse fra politiet i Norge. Du må også sjekke om det er tillat å ta med våpenet ut av landet du kjøper det.

Slik gjør du:

 1. Søk politiet om våpentillatelse – det skal gå tydelig frem at våpenet skal erverves i i form av innførsel fra utlandet.
 2. Fyll ut to eksemplarer av det skjemaet.
 3. Tillatelse til innførsel gis ved påtegning på de to innsendte eksemplarene av skjema for søknad.
 4. Dersom du skal dra og hente våpenet selv, husk at du må:
  • ta med gyldig ervervstillatelse/innførselstillatelse fra politiet
  • ta med gyldig legitimasjon (internasjonalt gjelder kun pass)
 5. Undersøk om det kreves eksporttillatelse i det landet du kjøper våpenet og om du fyller vilkårene.
 6. Gå på rød sone når du kommer hjem, uavhengig av om våpenet er under eller over verdigrensen.
 7. Tolletaten skal ha begge eksemplarene av ervervstillatelsen/innførselstillatelsen. Tolletaten påtegner hva som er innført. Du beholder ett eksemplar av skjemaet. Det andre sender tolletaten til politimesteren i ditt distrikt.

Import av skytevåpen kan utløse toll og avgifter. Mer informasjon om import av skytevåpen for privatpersoner finner du på tolletatens nettsider.

Du må søke om tillatelse til å importere våpen, våpendeler og ammunisjon til Norge hvis du skal drive med salg eller annen type næringsvirksomhet (ervervsmessig import). For å kunne få tillatelse må du ha bevilling for handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Slik gjør du:

 1. Du må legge ved dokumentasjon på ordren fra selgeren i utlandet. Dokumentasjonen må vise hva som er bestilt.
 2. Fyll ut skjema og skriv det ut. Skjemaet kan ikke sendes via e-post.
 3. Søknaden sendes til politidistriktet ditt.

Last ned søknadsskjema

For å få bevilling til å drive handel med våpen, våpendeler og ammunisjon må du være fylt 21 år og ha god vandel samt minst to års erfaring fra en våpenforretning. I tillegg må du ha forretningslokaler som tilfredsstiller kravene i våpenforskriften paragraf 42.

Du må sende en søknad om tillatelse til politidistriktet hvor foretaket ligger. Under behandlingen av søknaden vil både politiet og brannvesenet kunne komme på befaring i forretningslokalene for å kontrollere at våpen og ammunisjon vil bli oppbevart i samsvar med forskriftene.

Last ned søknadsskjema

Kjøper må ha våpentillatelse 

Som forhandler kan du ikke selge registreringspliktige skytevåpen eller våpendeler til personer som ikke har våpentillatelse fra politiet. Det vil si at du ikke kan ta betalt for våpen mens kjøper venter på våpentillatelse.

Du kan inngå avtale med kunden om å holde av våpenet til våpentillatelsen er godkjent, og i den forbindelse ta inntil 10 % av kjøpesummen i depositum.

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.