Skal du jakte eller delta i skytekonkurranse i Norge? Da må du dokumentere at du kan ha med deg våpen inn i Norge.