Distrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt 6 til 8 uker
Finnmark politidistrikt 4 uker

Innlandet politidistrikt

10 til 15 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 6 uker
Nordland politidistrikt 3 til 4 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 8 til 12 uker
Troms politidistrikt 4 til 6 uker
Trøndelag politidistrikt 8 uker
Vest politidistrikt 7 uker
Øst politidistrikt 10 til 12 uker