I amnestiperioden mellom 1. januar og 1. juni kan du

  • Levere inn alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon.
  • Registrere skytevåpen som du er pliktig til å registrere. Er du usikker på om våpenet er registrert kontakter du politiet.
  • Få hjelp med oppbevaring ved videresalg.
  • Deaktivere skytevåpen.
  • Levere inn ammunisjon.

Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning. Det koster ingenting. 

Erfaring fra tidligere våpenamnesti er at de fleste venter til slutten av amnestiperioden. Vi anbefaler at du bruker hele perioden så vi unngår kø.

Levere inn våpen og ammunisjon

Du kan også

Ønsker du å beholde våpenet må du fylle ut søknad om tillatelse til å skaffe eller ha skytevåpen og våpendeler.

Her finner du mer informasjon om å søke våpentillatelse. 

Du kan selge eller gi bort våpen til mottaker som har fått tillatelse til å overta våpenet fra politiet, eller du kan selge det til en godkjent våpenforhandler. Selger underskriver skjemaet og sørger, sammen med kjøper, for at ett eksemplar av søknaden returneres til politiet.  Den vil da danne grunnlag for våpenkort. 

Her finner du mer informasjon om å selge våpen. 

Dersom du ønsker å beholde våpenet som et minne, kan du få våpenet deaktivert hos godkjent børsemaker. Om våpenet ikke er registrert må politiet samtykke til at du får det deaktivert.

Her finner du mer informasjon om å deaktivere våpen. 

Fakta om våpenamnesti

Tidligere våpenamnesti

  • I 2017 ble det levert inn 8 000 våpen
  • I 2008 ble det levert inn 13 000 våpen
  • I 2003/2004 ble det levert inn 35 000 våpen