– Etableringen av et nytt registreringssenter vil øke registreringskapasiteten til Politiets utlendingsenhet (PU) betraktelig når det er ferdig rigget og klart for å ta imot ukrainske asylsøkere, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det nye registreringssenteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen. På Gardermoen skal det kun tas imot ukrainske asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse. Asylsøkerne skal ikke overnatte, men oppholde seg i etablerte og nye fasiliteter på området. De skal heller ikke gjennomgå helseundersøkelser slik tilfellet er på Råde, men PU går i dialog med stedlig kommunes helsetjeneste.

– Politiet gjør alt vi kan og har høy prioritet på registreringen slik at søkerne kan komme videre i systemet og bli bosatt i kommunene. Det er viktig at asylsøkerne blir ivaretatt på en god måte, og politiet legger til rette for at ankomstfasen oppleves minst mulig belastende for både barn og voksne når de kommer til Norge. Opprettelsen av et nytt registreringssenter på Østlandet vil være et godt bidrag i dette arbeidet, sier Bjørnland.

Arbeidet med etableringen av registreringssenteret starter umiddelbart. Planlagt oppstart er 2. mai. Opprettelsen av registreringssted er et midlertidig tiltak, i første omgang i seks måneder. Avtalen om leie er inngått med SAS Group Facility Management og Avinor AS.

Gardermoen registreringssenter (GRS) kommer i tillegg til registreringen som foregår ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde, Viken og i de de åtte politidistriktene (Agder, Sør-Vest, Vest, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark) som allerede har etablert et tilbud for registering av asylsøkere.

Innlandet og Sør-Øst politidistrikt vil kunne registrere flyktninger lokalt

Nylig fikk også Innlandet og Sør-Øst politidistrikt i oppdrag å opprette desentralisert registering av asylsøkere. Innlandet oppretter registreringssteder på Hamar, og vil etter hvert også gjennomføre registreringer i Kongsvinger og Lillehammer. I Sør-Øst politidistrikt vil registeringen skje på Sandefjord Lufthavn, Torp. Registreringen i Innlandet vil være i gang over påske. Sør-Øst starter opp registrering i løpet av denne uken. Med dette vil ti av tolv politidistrikt kunne registrere flyktninger lokalt.

  • Ukraina