Maria og kollega foran en PC.
I FRONT: En frontend-utvikler har ansvar for å hente ut riktig data til riktig tid, og presentere det for brukeren på en brukervennlig måte.

– En frontend-utvikler jobber med å presentere data på en brukervennlig måte. Der jeg jobber nå, får jeg også delta i hele utviklingsprosessen, fra definisjon og utforming av oppgaven, til ferdig implementering. Det er utrolig gøy å få være med på å lage løsninger helt fra start til slutt, og kunne påvirke hvordan funksjonaliteten ender opp. Utvikling er et yrke hvor det er mye rom for prøving og feiling - det synes jeg er en veldig god måte å lære på, sier Maria.

Fokus på læring og utvikling

Læring og kompetanseutvikling er en integrert del av kulturen i Politiets IT-enhet (PIT). Både gjennom organisering, arbeidsmetodikk og med arenaer dedikert til nettopp kompetanseutvikling.

– I vår bransje er det forventet at man kan veldig mye om mange forskjellige temaer. Teknologien utvikler seg utrolig raskt og det er veldig mye man må følge med på for å henge med i svingene. Det å jobbe i et tverrfaglig, smidig utviklingsteam er den beste måten jeg lærer på. Her får jeg mye input fra kollegaer. I tillegg har vi flere kompetansearenaer i PIT, som for eksempel kompetansedager, forteller Maria.

Annenhver onsdag er det såkalt kompetansedag for alle som jobber i Politiets IT-enhet. Dagen brukes på å utvikle egen kompetanse, enten gjennom kurs, foredrag, lesesirkler eller liknende. Maria ser stor verdi i kompetansedagen.

– Jeg pleier som regel å ta et dypdykk i teknologi vi bruker som jeg føler jeg ikke kan nok om. Jeg synes fagdagene er et kjempebra initiativ som jeg selv får veldig mye ut av. Da kan jeg heve min egen kunnskap uten å måtte forholde meg til hvilke oppgaver som er prioritert i teamet.

Kollega og Mari foran PC-skjerm.
GODT SAMARBEID: I de tverrfaglige produktteamene har alle et felles ansvar for resultatene.

Viktig samfunnsoppdrag

Nå om dagen jobber Maria med to applikasjoner for forhåndskontroll. Én for forhåndskontroll på sjøgrensen, og én for forhåndskontroll på luftgrensen. Det krever tverrfaglig samarbeid i og utenfor politiet.

– På teamet mitt er vi flere utviklere, en tester, en funksjonell rådgiver og en produkteier. Vi samarbeider med mange forskjellige fagområder for å danne det datagrunnlaget vi skal vise frem til brukerne våre. Det innebærer andre team innad i PIT, i tillegg til andre aktører som blant andre Kystverket og Utlendingsdirektoratet, forteller Maria og legger til:

– Vi har alle et felles ansvar for resultatet. Det er utrolig givende å jobbe sammen med så mange engasjerte kollegaer med et så viktig samfunnsoppdrag.

(Nesten) rett fra skolebenken

Maria har bachelor i informatikk fra NTNU i Trondheim. Hun hadde jobbet ett år etter studiene, før hun begynte som utvikler i PIT.

– Jeg trives veldig godt og er kjempeglad for at jeg søkte meg hit. Her får jeg jobbe med engasjerte kollegaer i spennende fagområder. Det er stort rom for å utvikle seg selv og en veldig fleksibel arbeidsplass. Og ikke minst alle godene som kompetansedager, sommertid og trening i arbeidstiden, avslutter Maria.

Utvikler

  • Utviklere deles gjerne inn i tre hovedkategorier. Frontend, backend og fullstack.
  • I backend strukturerer og ferdigstiller man data. Alle endringer og utregninger skal typisk foregå i backend.
  • I frontend viser man dataen frem til en sluttbruker. Man henter ut riktig data til riktig tid, og viser det frem til brukeren på den måten en designer har definert at det skal vises frem.
  • Som fullstack utvikler gjør man begge deler, både frontend og backend utvikling.

Jobb i Politiets IT-enhet