Åse Camilla står foran en tavle. Hun har klistret opp små lapper som hun skriver på.
RIKT PROGRAM: PIT Zone digi-programmet er fylt med innlegg om ulike tema. Åse Camilla forbereder seg til innlegget hun skal holde for kollegaer i politiet.

Vi i Politiets IT-enhet (PIT) benytter enhver anledning til å diskutere og inspirere hverandre. PIT Zone digi er en arena for å dele og lære med og av hverandre.

– Innlegget mitt er basert på erfaringer fra produktteamet, og det handler om tålmodighet når vi skal skape gode brukeropplevelser, forteller Åse Camilla som jobber som designer.

Hun legger til at brukeropplevelser handler om en totalopplevelse for brukerne.

– Denne kan vi kun bygge med tett brukerinvolvering, løpende feedback og justeringer underveis. Brukeropplevelse er også subjektivt, så det handler om å finne en balanse. Dessuten, er det mange perspektiver som skal tas hensyn til.

Vi er i startfasen i arbeidet med å forberede overgangen fra et nødnett som er basert på smalbåndsteknologi til et nytt nødnett som skal ta i bruk 5G bredbåndsteknologi. Dette for å gi politiet bedre situasjonsforståelse og beslutningsgrunnlag i sin hendelseshåndtering. Daniel skal snakke om dette på PIT Zone digi.

Daniel sitter foran PC på kontoret. Vindu i bakgrunnen
HOLDER INNLEGG: Daniel gleder seg til å dele med kollegaer.

– Jeg ønsker å formidle hvordan vi har organisert oss for å løse dette oppdraget. I innlegget vil jeg belyse hvor spennende det kommer til å bli å jobbe tett med politioperative fagmiljøer for å ta i bruk denne teknologien på best mulig måte i årene som kommer, sier han.

Kunstig intelligens er tema for Knut sitt innlegg. Han jobber som data scientist.

Knut sitter på PCen på kontoret.
VIKTIG Å DELE: Knut mener det er viktig å dele erfaringer.

– Jeg skal snakke om kunstig intelligens, og hvordan vi kobler politifag og IT sammen for å løse oppgavene på en mer effektiv måte, forteller Knut. 

Deling på tvers  

PIT Zone digi arrangeres av PIT, men på talerlisten er det også fagpersoner fra andre deler av politiet.  

– Vi driver med mye forskjellig i PIT, og vi har alle ulike erfaringer. Jeg vil dele fra mine erfaringer - ut ifra mitt faglige perspektiv som designer i et produktteam. Teamets erfaringer vil være relevante for mange i politiet, sier Åse Camilla.  

Knut påpeker at det er spennende å høre kollegaer i politiet dele fra sine fagområder.

– Jeg lærer alltid noe nytt og interessant.

Daniel og Åse Camilla er helt enig.

– Jeg ser frem til å høre mer om blant annet EUIS-prosjektet, strategisk retning for et datadrevet politi og next generation SD WAN, forteller Daniel.

– Jeg gleder meg til å lære mer om roboter i straffesaker, sier Knut.

– Hvordan Kripos jobber med labundersøkelser er noe av det jeg ønsker å lære mer om, legger Åse Camilla til.