Lene står foran en kontorplass. På skrivebordet er det en bred skjerm. Lene har kort, lyst hår. Hun har på seg en beige dressjakke.
TEKNOLOGIJURIDISK STAB: Lene og hennes juristkollegaer skal bygge opp den nye staben.

Lene er en helt fersk PIT-er, og er veldig god på å bygge bro mellom jus og teknologi. Hun vil bruke sin kompetanse, fra mange år i IT-bransjen, til være med på å sette fart på digitaliseringen i politiet. 

– For å utnytte mulighetsrom og sørge for riktig implementering av relevante lovkrav, har vi i politiet opprettet en teknologijuridisk stab. Staben skal blant annet jobbe med problemstillinger og muligheter knyttet til skytjenester, personvern, informasjonssikkerhet og etterlevelse, kunstig intelligens og biometri, forteller Lene som leder staben. 

Juristene i staben vil være en del av tverrfaglige team og bryne seg på alt fra løsninger for beslag til plattform.

– Jeg gleder meg til å få på plass nye juristkollegaer. Sammen skal bygge opp en faglig sterk stab hvor vi eier helheten sammen, vil hverandre vel og er opptatt av deling og læring, avslutter Lene. 

Ledige stillinger i Politiets IT-enhet (PIT)