– Kriminalitetsstatistikk viser at Agder har en høyere forekomst av kriminalitet sammenlignet med andre distrikt. Agder har nest høyest antall anmeldelser per 1000 innbygger, etter hovedstaden. Det må vi jobbe sammen for å motvirke, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Politiets trusselvurdering for Agder 2024 peker på det Agder politidistrikt mener er sentrale faktorer og sårbarheter for kriminalitetsutviklingen i Agder, og de mest alvorlige kriminalitetstruslene som faller inn under politiets samfunnsoppdrag og ansvarsområder.

– Rapporten viser kompleksiteten og det vide spennet i politiets samfunnsoppdrag. Dette løser ikke politiet alene. Noe av det viktigste vi i politiet gjør for å forebygge at kriminalitet oppstår er å dele kunnskapen vår og å søke samarbeid på tvers. Derfor er åpenhet og deling av denne rapporten med våre samvirkeaktører og innbyggerne i Agder høyt prioritert for å bidra til at vi samler oss om de de mest alvorlige kriminalitetstruslene vi står overfor, sier Askholt.

Dette er andre gang politiet i Agder offentliggjør sin trusselvurdering.

– Vi har flere gode og nylige eksempler på vellykkede samarbeid med kommuner, offentlige etater, politikere på ulike nivåer, næringsliv, ulike organisasjoner og fagmiljøer, og innbyggere for å forebygge at kriminalitet oppstår i Agder. Vi lykkes med mye. Det er en god kultur for samarbeid i Agder, og vi har et godt utgangspunkt å bygge videre på, sier Askholt, og fortsetter:

– Nå håper vi trusselvurderingen kan være med å skape gode diskusjoner om ulike sider ved kriminalitetsbildet i Agder og hvordan vi skal håndtere dette - sammen.

Rapporten kan lastes ned her.

Media:

Spørsmål om politiets presentasjon av trusselvurdering for Agder 2024 kan rettes til Stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt på telefon 488 95 807 (ikke sms) eller på epost: agder.kommunikasjon@politiet.no.