Det er gjennomført flere avhør av vitner. I tillegg er de to søstrene som var tilstede i huset da hendelsen skjedde, avhørt på nytt på Statens barnehus i Bodø. Deres forklaringer underbygger politiets hovedhypotese om at den 19 år gamle mannen drepte sin mor og stefar og skadet sin lillesøster, før han tok sitt eget liv.

Den videre etterforskningen

Politiet vil fortsette etterforskningen i tiden fremover. Gjennomgang og analyser av beslag og tekniske undersøkelser er et tidkrevende arbeid som fremdeles pågår. Her gjenstår det fremdeles en del jobb. I tillegg venter politiet på endelige obduksjonsrapporter og analyser. En viktig del av etterforskningen nå er rettet mot å finne ut om det var noe motiv bak handlingene. I den forbindelse er det blant annet gjennomført en rekke avhør av personer rundet den siktede. Det er kommet inn mye informasjon i saken, men politiet har fortsatt ikke et entydig bilde av hvorfor dette skjedde. Politiet vil fortsette jobben med å forsøke å finne ut om det finnes noen forklaring på hvorfor siktede drepte sin mor og stefar og forsøkte å drepe sin lillesøster, før han tok sitt eget liv. Særlig av hensyn til de etterlatte er det viktig for politiet å etterforske bredt for å se om det er mulig å gi de etterlatte flere svar.