Navnene frigis i samråd med de pårørende.

De to var samboere og var bosatt i Arendal.

Politiet undersøker omstendighetene rundt hendelsen for å forsøke å finne svar på hva som har skjedd. De to vil bli obdusert.


Media:
De pårørende ønsker ikke at bilder av de omkomne blir publisert. Ved spørsmål, kontakt Stab for kommunikasjon på epost: agder.kommunikasjon@politiet.no.