Etterforskningen har vist at reinen trolig har dødd som resultat av kobberforgiftning, men til tross for grundige undersøkelser har det ikke lykkes å finne kilden til forgiftningen. Basert på undersøkelsene som ble gjort, blant annet en kildesporingsundersøkelse, er det vurdert som sannsynlig at ulovlig deponering av kobberholdig avfall eller kjemikalier er kilden til forgiftningen av reinen.

Mer enn 100 reinsdyr døde eller ble avlivet av dyrevelferdshensyn. Gjennom samarbeidet med de andre involverte etatene ble det tatt flere hundre prøver av jord, planter, sediment og tang over hele Herøy - også på lokasjoner hvor det kunne tenkes at risikoen for kobber- eller kjemikalie-forurensing kunne være forhøyet. Disse prøvene ble analysert og en fant ingen prøvesvar som skulle tilsi konsentrasjoner av kobber som kunne ta livet av reinsdyr.

Politiet kan ikke med sikkerhet si hva som har skjedd eller hvorvidt det er begått en straffbar handling, og saken henlegges derfor.