Filter

Your choices:

 • Unit
7 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Avdekker stadig flere for høy fart

  Utrykningspolitiet (UP) har i 2018 gjennomført flere fartskontroller, og gjennom dette avdekket flere overtredelser. Foreløpige tall viser at Utrykningspolitiet (UP) tok over 91.000 for å ha kjørt for...

 2. 108 omkommet på veiene i 2018

  Foreløpige tall fra UP viser at 108 personer har omkommet på veiene i 2018. To flere enn i 2017. Det var 83 menn og 25 kvinner som har omkommet. Årsakene til dødsulykkene er sammensatte. For høy fart,...

 3. Nå blir det prikker for ulovlig bruk av mobil

  Den nye ordningen vil gjelde fra 1. januar 2019. Brudd på mobilbruksforbudet vil gi deg to prikker i førerkortet, fire prikker hvis du har førerkortet på prøve. I tillegg vil du få et forenklet forelegg...

 4. Antall kontrollerte øker - overtrdelser går ned

  Politiets ATK-senter behandlet omlag 116 000 ATK-saker i 2017. Det utgjør ca. 75 % av totalt antall ATK-saker i politiet, og er det høyeste måltallet senteret har oppnådd etter etableringen av senteret...

 5. Nedgang i trafikkdrepte

  Foreløpige tall viser at 108 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Det er en stor nedgang i omkomne blant unge trafikanter. Ved utgangen av året hadde 13 unge mellom 16 og 24 omkommet i trafikken....

 6. ATK er et viktig trafikksikkerhetstiltak

  Antall straffbare overtredelser i Automatisk trafikkontroll (ATK) (inkludert streknings-ATK) har sunket kraftig fra 2005 til 2016, til tross for at det i samme periode har blitt kontrollert over 100 millioner...

 7. Flere blir tatt, -antall omkomne går ned

  Halvårstall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at det også i år er en klar økning av sjåfører som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring av UPs mannskaper. Økningen fra 2016 til 2017 er på over 12 % (fra...

Presenting page 1 By 1