Filter

Your choices:

 • Unit
9 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.

9 hits

 1. Kjør etter forholdene i påsken

  UP-patruljene vil i påsken være på veiene for trafikkovervåkning, kriminalitetsbekjempelse på vei, og som rullende beredskapsstøtte for politidistriktene. Hovedformålet med vår politiinnsats på veiene...

 2. Politiet - en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet

  Statsråd Ketil Solvik-Olsen fikk i går overlevert Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her er det listet opp 136 målrettede tiltak for å få redusert antallet drepte og hardt skadde...

  • Trafikk
 3. Stor samarbeidskontroll tungbil

  Denne uken har politi over hele Europa et ekstra fokus på tunge kjøretøy. Utrykningspolitiet (UP) og politidistriktene er selvsagt med. Kontrolltemaene vil være fart, rus og bilbelte, samt andre atferdskontroller...

 4. Vinterføre kan by på utfordringer

  Vinteren har lagt seg over størsteparten av landet. Noen steder stiller det ekstra krav til sjåførene. Her er politiets tips for en trygg ferd i snøværet.

 5. Antall kontrollerte øker - overtrdelser går ned

  Politiets ATK-senter behandlet omlag 116 000 ATK-saker i 2017. Det utgjør ca. 75 % av totalt antall ATK-saker i politiet, og er det høyeste måltallet senteret har oppnådd etter etableringen av senteret...

 6. Nedgang i trafikkdrepte

  Foreløpige tall viser at 108 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Det er en stor nedgang i omkomne blant unge trafikanter. Ved utgangen av året hadde 13 unge mellom 16 og 24 omkommet i trafikken....

 7. Promillekontroller

  Utrykningspolitiet og politidistriktene vil denne uken (uke 50) ha en spesiell kontrollinnsats for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til reduksjon av antallet drepte og...

 8. ATK er et viktig trafikksikkerhetstiltak

  Antall straffbare overtredelser i Automatisk trafikkontroll (ATK) (inkludert streknings-ATK) har sunket kraftig fra 2005 til 2016, til tross for at det i samme periode har blitt kontrollert over 100 millioner...

 9. Flere blir tatt, -antall omkomne går ned

  Halvårstall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at det også i år er en klar økning av sjåfører som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring av UPs mannskaper. Økningen fra 2016 til 2017 er på over 12 % (fra...

Presenting page 1 By 1
 1. Previous
 2. 1
 3. Next