Filter

503 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Mann siktet for uaktsomt drap

  Politiet i Agder har pågrepet og siktet en mann i 20-årene fra Vest-Agder for uaktsomt drap på en kvinne som døde etter påkjørsel med bil på Snartemo i Hægebostad natt til 2. juni i år.

 2. Pressekonferanse

  I forbindelse med den mye omtalte Snartemo-saken, der en kvinne døde og en annen ble alvorlig skadet natt til 2. juni i år, inviterer politiet pressen til pressekonferanse.

 3. IKT-sikkerhet i politiet

  Økt digitalisering og ny teknologi gir mange muligheter, men gjør samtidig samfunnet som helhet mer sårbart. Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av politiets evne og kapasitet for sikring mot dataangrep....

 4. Nedbemanningen fortsetter i PU

  Grunnet redusert oppgavemengde og budsjett gjennomfører Politiets utlendingsenhet (PU) ytterligere nedbemanning med mål om å være 555 ansatte innen 31. mars 2020.

 5. Politiets responstid 2. tertial 2019

  Politiet innfridde kravene til responstid i én av tre tettstedskategorier i 2. tertial 2019. For de to andre kategoriene er politiet under ett minutt fra å innfri kravene. Det viser nasjonal måling av...

 6. Svak nedgang i anmeldte saker

  Ved utgangen av august 2019 var det anmeldt 207 330 saker til politiet. Det er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig var det en svak økning i antallet påtaleavgjorte...

 7. Forslag til statsbudsjett 2020

  I forslaget til statsbudsjettet for 2020 foreslås det at politi- og lensmannsetaten skal få tildelt 20,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent fra 2019.

 8. Analyse viser lite handlingsrom i politidistriktene

  Til tross for styrking av politiets budsjetter, viser politiets ressursanalyse for 2018 at den økonomiske situasjonen fortsatt oppleves som stram.

 9. Siste måned som politimester i Sør-Øst

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

 10. Ønsket til Justisdepartementet

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

 11. Lovbrudd i en femdel av undersøkte i transportbransjen

  I en ny rapport om varebilsegmentet i transportbransjen utarbeidet av arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) er det avdekket lovbrudd i 20 prosent av de kontrollerte. Flere underleverandører...

 12. Elektrosjokkvåpen avfyrt 26 ganger

  I tredje kvartal 2019 avfyrte norsk politi elektrosjokkvåpen ni ganger og truet med å bruke det 13 ganger. Siden nyttår er dermed våpenet avfyrt til sammen 26 ganger, og Politidirektoratet mener bruken...

 13. Slutter som leder av Virksomhetsutviklingsavdelingen

  Avdelingsdirektør for Virksomhetsutviklingsavdelingen i Politidirektoratet Cato Rindal fratrer sin stilling fra og med 7. oktober. Han vil ta fatt på oppgaven med å lede det nyopprettede programmet for...

 14. Nyutdannede får jobb, men faste ansettelser tar tid

  88,5 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen (PHS) våren 2018 har nå jobb i politiet. Av disse har 52,2 prosent fast stilling. Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste...

 15. Et unikt gratis hjelpetilbud

  Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst politidistrikt har nå tilbakelagt sitt første hele driftsår. Dette er et unikt gratis hjelpetilbud for den som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet....

Presenting page 2 By 34