Filter

225 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Innbyggerundersøkelsen i Innlandet

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Innbyggerne i Innlandet har gitt samme vurdering for politiet i politidistriktet.  – Det er avgjørende for oss...

 2. Innbyggerundersøkelsen i Sør-Øst

  I politiets innbyggerundersøkelse  2020 for Sør-Øst politidistrikt svarer 79 % at de har tillit til politiet. Dette er fem prosentpoeng høyere enn i 2019.  På spørsmål om de spurtes trygghetsfølelse, svarer...

 3. Innbyggernes tillit til politiet i Sør-Vest er styrket

  Innbyggerundersøkelsen 2020 viser at 80 prosent av innbyggerne i Sør-Vest har svært eller ganske stor tillit til politiet. Det er samme resultat som året før, men andelen innbyggere som har svært høy tillit...

 4. Oslo politidistrikt har høyest tillit i landet

  Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 viser at Oslo politidistrikt har høyest tillit i landet; 87 prosent av våre innbyggere sier at de har tillit til politiet. Dette er en framgang på...

 5. Framleis høg tillit til politiet i Møre og Romsdal

  Tilliten til politiet er god. Nasjonalt er det 82 prosent som har ganske eller svært stor tillit til etaten og det er tre prosentpoeng meir enn for eitt år sidan. I Møre og Romsdal har 78 prosent av innbyggarane...

 6. Innbyggjarane i Vest politidistrikt har fått auka tillit til politiet

  Innbyggjarane i Vest politidistrikt gjer uttrykk for at dei har høgare tillit til oss no samanlikna med tidlegare år. Distriktet får betre resultat på dei fleste av spørsmåla i den ferske innbyggjarundersøkinga...

 7. Innbyggerne føler seg trygge i Agder

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 96 prosent av befolkningen i Agder at de føler seg trygge der de bor og ferdes. 79 prosent svarer at de har tillit til politiet.

 8. Politiet går fram på tillitsmåling

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2020 svarer 82 prosent at de har tillit til politiet. Dette er en fremgang på tre prosentpoeng fra 2019. Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge. Tallet...

 9. Ekstremværet Frank rammer Nordland

  - Ta vare på løse gjenstander og gjør nødvendige forberedelser. I morgen er det meldt om ekstremvær i Nordland med svært kraftige vindkast, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

 10. Dobler koronabøter i Oslo

  Riksadvokaten har oppdatert pandemidirektivet for straffesaksbehandling og forlenget det til 1. juni 2021. Det medfører at bøtesatser for enkelte overtredelser av koronarelaterte lovbrudd etter smittevernloven...

  • Koronaviruset
 11. Savnet person antatt omkommet

  Siden natt til søndag har det pågått en redningsaksjon etter at en turgåer ble meldt savnet fra en skitur i fjellene vest for Kattfjordvannet i Tromsø.

 12. Flere bortvises på grensen

  I perioden 4. – 10. januar ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uken før. Økt trafikk og flere kontroller bidro til det.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 13. Brudd på passering av stengte grenseoverganger

  En person er i dag anmeldt etter å ha passert Flermoen grenseovergang (Trysil) som er ulovlig å benytte. –Dette ser vi svært alvorlig på, politiet har en forventing om at alle bidrar til å redusere smitte...

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
Presenting page 2 By 15