Filter

296 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Flytter arrangement etter trusler om bråk

  I forkant av et arrangement i Kristiansand i morgen, lørdag, har politiet mottatt informasjon som indikerer at det kan bli ordensmessige utfordringer. Agder politidistrikt har bedt arrangør om å flytte...

 2. Falske setlar i omløp

  Onsdag førre veke gjorde politiet beslag i Ålesund av ni 200-lappar og to 500-lappar som var falske. Vi har grunn til å tru at fleire kan vere i sirkulasjon.

 3. Utfordrende vær og vanskelige kjøreforhold

  Politiet i Nordland oppfordrer til forsiktig ferdsel på grunn av vanskelige kjøreforhold. Politiet har mottatt mange meldinger om trafikkuhell og utfordringer knyttet til været.

 4. International Police visit Norway to learn about Online Policing

  The pioneering work of the Norwegian police on digital platforms has generated significant international interest. Now, NCIS (The National Criminal Investigation Service) is receiving visits from several...

 5. Inngår avtale for å bedre kommunikasjonen mellom politiet og pressen

  Nå inngår NTB og politiet en samarbeidsavtale om formidling av operativ informasjon fra Politiloggen til pressen. Målet er at verktøyet skal bidra til å bedre samhandlingen og kommunikasjonsflyten mellom...

 6. To pågripelser i saken med biltyverier

  Innlandet politidistrikt har siden juni 2023 etterforsket tyverier av Toyota Land Cruiser og RAV4. Gjennomslaget i saken kom først for 4 uker siden da det ble avdekket et lager på Lena hvor det ble gjenfunnet...

 7. 3 på PIT Zone digi: Vi deler og lærer

  PIT Zone digi er et fagseminar for teknologi i politiet hvor kollegaer deler sin kunnskap med hverandre. Vi har tatt en prat med tre av dem som skal dele sine erfaringer om brukeropplevelse, nødnett og...

 8. Mann dømt til fengsel for grov økonomisk utroskap

  En mann i 40-årene ble i oktober dømt til seks måneders betinget fengsel med prøvetid på to år. I tillegg ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, å være daglig leder i noe selskap...

 9. PLIVO-øvelser i Agder politidistrikt

  Torsdag 16.november vil det foregå en PLIVO-øvelse på Universitetet i Agder i Kristiansand, mens det blir en tilsvarende øvelse torsdag 23. november på UIAs campus i Grimstad. Øvelsene vil foregå på...

Presenting page 2 By 20