Filter

225 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Uakseptable funn knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet

  I fjor høst ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i politiet, som har kartlagt uønsket seksuell oppmerksomhet. Nå har vi fått resultatene av den. Det er alvorlig lesning, sier politimester Hans...

  • Arbeidsmiljø
 2. Lokal rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet klar

  7,9 prosent av medarbeiderne i Agder politidistrikt, som utgjør 44 ansatte, har i en arbeidsmiljøundersøkelse svart at de i løpet av de 12 siste månedene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

 3. Rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet – Øst politidistrikt

  I arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet svarer 7,4 prosent av respondentene i Øst politidistrikt bekreftende på at de har opplevd én eller flere former for uønsket seksuell oppmerksomhet...

  • Arbeidsmiljø
 4. Rapport på uønsket seksuell oppmerksomhet

  Resultatet fra en fersk arbeidsmiljøundersøkelse viser at i Innlandet politidistrikt har 6,4 prosent, eller 45 medarbeidere blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. –Det skal være trygt å jobbe...

  • Arbeidsmiljø
 5. Avdekket personopplysninger på avveie

  Det er avdekket at personopplysninger har kommet på avveie i saker som gjelder utleggsforretning fra namsmannen.

 6. Midlertidig bevæpning forlenges

  Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra 8. januar 2021.

 7. 8854 personer returnert i 2020

  Av disse var 112 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag, mens 150 personer ble uttransportert i henhold til Dublin III-forordningen.

 8. Elektrosjokkvåpen: Bruken ytterligere ned i fjerde kvartal 2020

  Politidirektoratet er fornøyd med prøveprosjektet som nå har pågått i to år. Flere krevende oppdrag for politiet har blitt løst uten bruk av skytevåpen og prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen er nå under...

 9. Innreisekontroll Ålesund lufthavn, Vigra

  Det er auka kontroll på grensa og regjeringa har innført ei midlertidig reiseregistrering for alle reisande som reiser til Noreg. Langt frå alle er budde på dette og då oppstår kø. Det kan ein no oppleve...

 10. Politiet advarer: Svindel-SMS om pass

  Vi er kjent med at bedragere i disse dager sender ut SMS, tilsynelatende i forbindelse med bestilling av pass, hvor man blir bedt om å fylle ut et skjema ved å klikke på en lenke i meldingen. Ikke klikk...

 11. Bistå med å forebygge for kriminalitet

  Politiet ved næringslivskontakt for Oslo politidistrikt har i samarbeid med DNB og Telenor utarbeidet en brosjyre med enkle råd for å unngå at de eldre skal bli svindlet.

 12. Økt grensekontroll i Innlandet

  Det settes nå opp sperremateriell og skilt langs alle de stengte grenseovergangene i Innlandet politidistrikt. Det er kun grenseovergangene ved Linna, Støa, Riksåsen og Magnormoen som er åpne.

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
Presenting page 3 By 15