Filter

506 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Live streaming-siktelse i Troms, aksjonerte på Filippinene

  Troms politidistrikt har sikta en person for en rekke grove seksuelle overgrep mot barn under 14 år i form av "live streaming". Etterforskninga har ført til at politiet på Filippinene gjennomførte en vellykka...

 2. Elektrosjokkvåpen avfyrt 16 ganger

  Politiets prøveprosjekt med bruk av elektrosjokkvåpen har nå pågått i et halvt år. Her er oversikt over bruk og trusler om bruk i distriktene som prøver dette ut.

 3. KOM anbefaler styrket samordning

  Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) anbefaler en styrket samordning av arbeidet mot menneskehandel og en mer effektiv organisering av bistanden til mulige ofre for menneskehandel. Det...

 4. Politiets sjøtjeneste 2019 i Møre og Romsdal

  Fritidsbåtaktiviteten og volumet av fritidsbåter fortsetter å øke. Politiet ønsker å være synlig ute med egne båter i sommer, og går om bord i samarbeid med andre instanser der vi utnytter felles ressurser...

 5. PU i rask omstilling

  Etter fase 1 av nedbemanningsprosessen slutter 71 ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU). Dette er første gang i etatens historie at det er gjennomført en så omfattende styrt nedbemanningsprosess.

 6. Ikke nok å telle hoder

  Dagbladet skrev tirsdag 21. mai at "Storbyene suger til seg politi mens halve landet taper". Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det har endra seg hvilken kommune årsverkene i politiet hører heime...

  • Nærpolitireform
 7. Mann (54) døde etter småflyulykken

  En 54 år gammel mann fra Stavanger, som var involvert i småflyulykken utenfor Mandal lørdag formiddag, døde på Ullevaal sykehus i Oslo sent mandag kveld.

 8. Vil ha settepolitidistrikt

  Statens havarikommisjon, luftfartsavdelingen, fortsetter denne uken sine undersøkelser knyttet til hendelsen hvor et småfly havnet i sjøen like utenfor Mandal lørdag 22. juni.

 9. Resultater fra rapport om anmeldt vold

  Rapporten «Anmeldt vold i storbyområdet: Antall og innhold» inneholder en kartlegging av alle typer anmeldt vold og trusler i første halvår 2018, både i og utenfor familien, og den viser også trender over...

 10. Ny politimester i Oslo

  Beate Gangås (56) er i dag utnevnt til ny politimester i Oslo politidistrikt av Kongen i statsråd Oslo for en åremålsperiode på seks år.

 11. Kjør forsiktig i sommer

  En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist. Vær derfor hensynsfull og oppmerksom i sommertrafikken, og hold riktig fart, kjør rusfri og bruk alltid verneutstyr, er UP-sjef Runar Karlsens...

Presenting page 4 By 34