Filter

216 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. Straffesaksutviklingen i Sør-Øst politidistrikt

  I Sør-Øst politidistrikt ble det i 2022 registrert rett i underkant av 38 000 anmeldelser. Det viser oversikten over straffesakstall for politidistriktet. Antall anmeldelser totalt er noe høyere enn i...

 2. Nye bøtesatser håndheves fra onsdag 15. februar

  Fra og med midnatt 15. februar er politiets trafikkapp oppdatert med de oppjusterte bøtesatsene. Disse trådte i kraft fra 1. februar 2023.

 3. Kriminalitetsbilde i Nordland i 2022

  Nordland politidistrikt oppklarte i fjor 54,2% av sakene. Det er en nedgang på 4% sammenlignet med 2021, men likevel vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet som har en oppklaringsprosent på 44,3.

 4. Høringsinnspill om lokalisering av Statens barnehus i Finnmark

  Finnmark politidistrikt har fått i oppdrag av Politidirektoratet å etablere Statens barnehus i Finnmark. Forslag om lokalisering av barnehuset i Finnmark er nå sendt på høring med frist for innspill 1....

 5. Fotballkamp Bodø/Glimt – Lech Poznan

  Torsdag 16. februar, blir det ny fotballfest i Bodø når Bodø/Glimt tar imot Lech Poznan på Aspmyra.

 6. Antall anmeldelser tilbake til nivået før pandemien

  I 2022 ble det totalt registrert 72 774 anmeldelser i Oslo politidistrikt. Dette var en økning på ti prosent fra 2021. Økningen var preget av at typisk storbykriminalitet i sentrumsområdene tiltok etter...

 7. Utredning av ulike responstidsmodeller

  POD har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å utrede ulike modeller for å stille krav til responstid i politiet. Arbeidet har som mål å sikre bedre beredskap og rask respons ved alvorlige...

 8. Etterforskning av datainnbrudd i Finnmark

  Politiet i Finnmark har siden 02. februar etterforsket datainnbruddet i Vadsø kommunes datasystemer. Vi har avdekket innbrudd og forsøk på innbrudd i en rekke kommuner og bedrifter i Finnmark og flere...

 9. Tre mistenkelige dødsfall i Trondheim

  Politiet har startet etterforskning etter at tre personer ble funnet døde i en bopel i Trondheim torsdag 9. februar.

 10. Politiet har pågrepet en sentral aktør i phishingmiljø

  Oslo politidistrikt har i forbindelse med etterforskning av et internasjonalt phishingmiljø med knytninger til kriminelle nettverk i Norge, pågrepet en person politiet anser som en sentral aktør. Siktede...

 11. Tenåring funnet død i Søndre Land

  En kvinne i slutten av tenårene ble onsdag ettermiddag funnet død på bopel i Søndre Land.

 12. Fleire melder nett-bedrageri i Vest politidistrikt

  Vest politidistrikt sine årstal for 2022 syner at talet på meldte bedrageri-saker auka med heile 44 prosent. Mange av sakene gjelder bedrageri ved kjøp og sal via internett.

 13. 2695 personer uttransportert i 2022

  Politiet uttransporterte totalt 2695 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2022. Av disse var 163 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag.

Presenting page 4 By 15