Tre forhold som gjør barn og unge sårbare:

Politiet erfarer stadig at mange barn og unge har andre grenser for hva de gjør på nett, enn hva de ville gjort i den virkelige verden. Den opplevde anonymiteten gjør det lettere å snakke om gode og vonde følelser, som for eksempel om seksualitet. I tillegg er det mange som søker anerkjennelse og respons fra andre. Denne åpenheten på nett gjør barn og unge sårbare for mennesker som ønsker å utnytte dem.

For barn og unge er den virtuelle verden på mange måter likestilt med den virkelige verden. Internett og mobilteknologi er en del av barn og unges hverdag, og venner på nettet kan være like gode venner som "virkelige" venner. Rådet om at man ikke skal utlevere personlige opplysninger til personer man ikke kjenner, er vanskelig å følge når man kanskje har sin beste venn på nettet.

Tiden synes også å gå raskere på internett enn andre steder, og personer man har møtt, oppleves som svært gode venner etter kort tid. Det er derfor viktig å tenke seg nøye om:

 • Har du kun truffet personen på nett, hvordan vet du hvem det er?
 • Hvis du har sett profilen til personen på nett, hvordan vet du at opplysningene stemmer?
 • Det er enkelt å lage falske profiler. En som utgir seg for å være en gutt eller jente på 14 år, kan like gjerne være en voksen mann.

Internett gjør det enkelt for personer, som ønsker å lure og manipulere barn, å opptre med flere identiteter. Ved å opptre i flere roller, er det lett å sette barnet i en sårbar situasjon.

Politiet har etterforsket saker hvor barnet ikke kan forklare hva som har skjedd, men hvor vi ser at samme person har flere identiteter. Ved å bruke informasjon personen hadde fått i en av rollene, overtalte noen av de andre rollene barnet til å vise seg frem naken foran webkamera. Videre ble opptak av filmen brukt til å true barnet til taushet og til gjøre flere seksuelle aktiviteter foran kamera. Det kan være vanskelig å si nei når det som oppleves som flere uavhengige personer, trekker i samme retning.

 • Vær klar over at én person enkelt kan utgi seg for å være forskjellige mennesker, av begge kjønn, og i alle aldre.
 • Blokkér og avslutt kontakten med personer du er usikker på.

Gjerningspersoner som forsøker å manipulere barn, benytter alle kilder for å hente informasjon om barnet. Dersom barnet forteller om skole, hvilke andre steder på nettet det har profiler, på hvilke online-spill og i hvilke virtuelle verdener det ferdes, kan gjerningspersonene lett oppsøke stedene under andre identiteter og fortsette å bearbeide barnet til å medvirke til det som til slutt kan ende som et seksuelt overgrep.

Det er summen av informasjon som ligger tilgjengelig som gjør barn sårbare, ikke bare det som formidles i den enkelte samtale. Til sammen fører dette til at overgripere lett kan manipulere barn og etablere et vennskapsforhold. Barnet føler at det er en person som bryr seg, og barnet kan lett komme i en situasjon der man skylder «vennen» noe.

 • Lag en e-post som ikke inneholder eget navn og tenk på hva som skrives i profilen din.
 • Legges telefonnummeret ut, er det enkelt for andre å finne opplysninger om deg og hvor du bor.
 • Hvis du har opprettet en egen hjemmeside og lagt ut informasjon, se hva andre venner som lenker til din side, opplyser om deg.

Slik kan du beskytte deg

 • Ikke del passord eller personlig informasjon.
 • Bruk personverninnstillingene, og velg hvor synlig du vil være.
 • Ikke vekk oppmerksomhet ved å poste seksualiserte bilder eller prate om sex på nettet. Tenk på hvordan du fremstår på nett.
 • Ikke møt noen du bare kjenner fra nettet, og ikke bli med på privat chat.
 • Si nei, dersom noen ber deg om å gjøre noe du er ukomfortabel med.
 • Vær på vakt dersom noen ber deg om å holde kontakten med seg hemmelig.
 • Gå aldri på webkamerachat med noen som sier de har et «ødelagt webkamera».

Skulle du bli utsatt for utpressing er dette politiets råd:

 • Ikke betal noe. Ikke del flere bilder eller videoer.
 • Ikke forsøk å håndtere dette alene. Få hjelp av famile, venner, lærere eller noen du stoler på.
 • Ta vare på kommunikasjon med den kriminelle. Ikke slett noe.
 • Slutt å kommunisere med utpresserne. Blokker den kriminelle på alle nettjenester du blir kontaktet på.
 • Gå til politiet. Du skal bli tatt alvorlig og få hjelp.

Det hjelper å snakke med noen

Åpenhet og dialog mellom barn og voksne er en viktig faktor for god og trygg internettbruk. Unge som har henvendt seg til politiet, forteller at de ikke har sagt fra til noen om ubehagelige opplevelser på internett, fordi de ikke tror de voksne vil skjønne situasjonen og vil nekte dem å bruke internett.

Foreldre bør snakke med barna om nettbruk, vite hvilke sosiale medier barna er på og følge med på hva de gjør. Det er viktig å snakke om vanskelige situasjoner som kan oppstå på forhånd, og om hva man kan gjøre hvis noe skulle skje.

Hva kan foreldrene gjøre for å føle seg trygge på at deres barn ikke lar seg lure av barnelokkere (groomere)? Det er ingen måte å være hundre prosent trygg, men dette er noen råd som vil gjøre det vanskeligere for potensielle overgripere.

 1. Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot.
 2. Lær barna å si ifra. Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett.
 3. Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenster dine barn får bruke.
 4. Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.
 5. Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonummer, navnet på skolen og andre opplysniner sin til andre enn personer de kjenner.
 6. Barn må vite at de ikke skal dele bilder eller video med fremmede.
 7. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for «møter» som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester. som for eksempel Skype.
 8. Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn.

Det er ikke alltid like lett å vite hva som er lov og ikke lov på nett. Lover og regler som gjelder for nettbruk kan være vanskelig å forstå, men her er noe som er viktig å tenke på:

 • Det er ikke lov å legge ut bilder eller film av andre uten å spørre om lov først. Dersom du ønsker å legge ut et bilde av ditt søsken, eller noen ønsker å legge ut bilde av deg og du er under 15 år, er det dine foresatte som skal gi tillatelse til det. (Åndsverkloven § 45c)
 • Det er ikke lov å logge seg inn på en annens profil, selv om du kan passordet. Det er heller ikke lov å sende meldinger eller legge ut bilder i en annen persons navn (Straffeloven § 202 Identitetskrenkelse)
 • Det er ikke lov å sende trusler på mobil eller på nett (Straffeloven § 263 Trusler)
 • Det er ikke lov til å mobbe andre eller plage andre på nett (Straffeloven § 266 Hensynsløs atferd)