Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Ventetid når du søker for første gang

Distrikt og tjenestested Ventetid i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 6 uker 2 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 2 uker 1 til 2 uker
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 4 til 8 uker 
Nordland politidistrikt 30 dager 14 dager 
Oslo politidistrikt 13 uker 13 uker
Sør-Vest politidistrikt 7 uker 7 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 til 2 måneder 1 til 2 måneder
Troms politidistrikt   2 uker
Trøndelag politidistrikt   1 til 2 uker
Vest politidistrikt   1 måned 
Øst politidistrikt   1 uke

 

Ventetid for fornyelse

Distrikt og tjenestested Ventetid i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 7 uker 6 uker
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker 1 til 2 uker
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 4 til 8 uker 
Nordland politidistrikt 1 til 30 dager  14 dager 
Oslo politidistrikt 4 måneder 4 måneder
Sør-Vest politidistrikt 7 uker  7 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Troms politidistrikt 1 dag til 3 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 6 måneder 2 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Øst politidistrikt 3 til 5 uker 2 uker