Ventetiden for å få saken behandlet blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Når du skal søke om opphold i Norge: Registrer søknaden din i søknadsportalen hos UDI. Der bestiller du samtidig time hos ditt lokale politi.