Tiden det tar å behandle saken din regnes fra du har levert dokumentene til politiet og til når du kan vente svar.

Kan søknaden min få prioritet?

Det er svært få søknader som får prioritet. Politiet forholder seg til UDI sine kriterier for prioritering av søknader. På udi.no kan du velge søknad og årsak for å sjekke ut om du har grunnlag for å be om prioritet.

Hvis saken din har tatt lengre tid enn oppgitt uten at du har fått beskjed, kontakter du politiet for informasjon.