Når du skal søke om opphold i Norge, må du registrere søknaden din i søknadsportalen hos UDI. Der bestiller du samtidig time for å levere vedlegg til søknaden hos lokalt politi.

Ta med gyldig pass eller ID-kort og de nødvendige dokumentene når du møter hos politiet.