Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumententene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 4 måneder 2 måneder 
Finnmark politidistrikt    
Innlandet politidistrikt 1til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 1,5 til 2 måneder 2 uker 
Nordland politidistrikt 4 til 30 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 5 måneder 5 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker 2 til 3 uker 
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Troms politidistrikt 2 uker til 2 måneder 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 til 4 måneder 2 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 3 måneder 
Øst politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker