Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetid for å få saken behandlet i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt og tjenestested Ventetid i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 6 måneder 4 måneder
Finnmark politidistrikt 1 til 2 måneder 1 til 2 uker 
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker

6 til 8 uker

Nordland politidistrikt 14 til 30 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 12 uker 12 uker
Oslo politidistrikt, SUA Oslo 6 til 7 måneder 6 til 7 måneder
Sør-Vest politidistrikt 9 uker 9 uker 
Sør-Øst politidistrikt 4 til 5 uker 1 til 4 uker
Troms politidistrikt 6 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 8 måneder 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt, SUA Trondheim 6 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 3 måneder 3 måneder 
Vest politidistrikt, SUA Bergen 3 måneder 3 måneder
Øst politidistrikt 9 til 11 uker 4 til 6 uker