Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder ventetider for Utlendingsdirektoratet.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 12 uker 10 uker 
Finnmark politidistrikt 8 uker 2 uker 
Innlandet politidistrikt 1til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker

6 til 8 uker

Nordland politidistrikt 4 til 30 dager 7 til 14 dager 
Oslo politidistrikt 5 måneder 5 måneder
Sør-Vest politidistrikt 4 uker 4 uker 
Sør-Øst politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Troms politidistrikt 6 til 8 måneder 2 uker
Trøndelag politidistrikt 5 til 6 måneder 3 til 4 uker
Vest politidistrikt 2 måneder 3 måneder 
Vest politidistrikt, SUA Bergen 2 måneder 3 måneder
Øst politidistrikt 6 uker 1 uke