Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde
deg til UDIs ventetider for de som har søkt om beskyttelse.

I tabellen under finner du ventetider fordelt på politidistrikter. Tiden regnes fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Distrikt og tjenestestedVentetid i politietSendes eventuelt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3,5 måneder 2 måneder
Finnmark politidistrikt 1 til 2 måneder  1 uke til 2 måneder 
Innlandet politidistrikt 1 til 2 måneder 1 uke til 2 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 8 til 14 dager 14 dager 
Oslo politidistrikt 2 måneder 2 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 til 3 uker 2 til 3 uker
Sør-Øst politidistrikt 2 måneder 2 måneder 
Troms politidistrikt 2 til 4 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 2 måneder 2 uker
Vest politidistrikt 1 måneder 1 måneder 
Øst politidistrikt 4 uker 1 uke