Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder UDIs ventetider for de som har søkt om beskyttelse.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt Ventetid i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Finnmark politidistrikt 1 til 4 uker 1 til 2 uker
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 3 uker
Nordland politidistrikt 14 til 30 dager 14 dager 
Oslo politidistrikt 13 uker 13 uker
Sør-Vest politidistrikt 9 uker 9 uker
Sør-Øst politidistrikt 1 til 2 måneder 1 til 2 måneder
Troms politidistrikt 3 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 måneder 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 3 til 4 uker 3 til 4 uker