Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder UDIs ventetider for de som har søkt om beskyttelse.

I tabellen under finner du ventetidene i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

DistriktVentetid i politietSøknaden kan bli sendt videre til UDI innen
Agder politidistrikt 3 måneder 6 uker
Finnmark politidistrikt 4 til 8 uker 2 uker
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker 
Nordland politidistrikt 8 til 14 dager 14 dager 
Oslo politidistrikt 3 måneder 3 måneder
Sør-Vest politidistrikt 2 uker 2 uker
Sør-Øst politidistrikt 2 måneder 2 måneder 
Troms politidistrikt 6 til 8 uker 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 måneder 1 til 2 uker
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 2 uker 2 uker