Saken din kan bli sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI). Da gjelder UDIs ventetider for de som har søkt om beskyttelse.

I tabellen under finner du ventetid for å få saken behandlet i politidistriktene. Ventetiden blir regnet fra du har levert dokumentene til politiet, og til du kan vente svar.

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Hvis politiet kan behandle søknaden får du vite riktig ventetid når du leverer søknaden din hos politiet. Hvis søknaden sendes til UDI for behandling, får du ett brev som forteller hvor lenge du må vente.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Distrikt Ventetid for å få saken behandlet i politiet Søknaden kan bli sendt til UDI, vanligvis innen
Agder politidistrikt 5 uker 5 uker
Finnmark politidistrikt 2 til 3 måneder 1 måned
Innlandet politidistrikt 2 til 3 måneder 1 uke til 3 måneder 
Møre og Romsdal politidistrikt 6 til 8 uker 3 uker
Nordland politidistrikt 1 til 2 uker  14 dager
Oslo politidistrikt 1,5 måneder 1,5 måneder
Sør-Vest politidistrikt 7 til 8 uker 7 til 8 uker
Sør-Øst politidistrikt 2 måneder 1 til 3 måneder
Troms politidistrikt 3 til 5 uker 1 til 2 uker
Trøndelag politidistrikt 3 måneder 3 til 4 måneder
Vest politidistrikt 1 måned 1 måned
Øst politidistrikt 4 til 5 uker 0 til 5 uker