Fire ansatte i Politiets IT-enhet som sitter i en sosial sone med trapper.

Vi er opptatt av læring og utvikling. Annenhver onsdag har vi derfor en
"kompetansedag". Da kan du dra på kurs, se et foredrag, lese bøker og fordype deg i et emne som du og PIT har verdi av.

Vi bryr oss om helsa di! Som ansatt har du mulighet til å trene inntil to timer i uka - i arbeidstiden, så fremt arbeidssituasjonen tillater det.

Du får rabatt på medlemskap på forskjellige treningssentre, kan delta på digitale fellestreninger hvis du ønsker, i tillegg til at du kan engasjere deg i en rekke arrangementer i regi av bedriftsidrettslaget vårt PODBIL.

Vi deltar på Sentrumsløpet og Holmenkollstafetten.

Den alminnelige arbeidstid i staten er 37,5 timer pr. uke og spisepause er inkludert i arbeidstiden.

Mange har mulighet til fleksibel arbeidstid.

Det betyr:

• sommertid med 7 timers arbeidsdag mellom 15. mai og 14. september. Resten av året jobber du 7,45 timers arbeidsdag.

  • mulighet for avspasering (i tillegg til ferie) hvis du jobber mer enn normal arbeidstid. Du kan avspasere inntil 24 dager i løpet av året, hvis du har opp-
    arbeidet deg mye "plusstid".

Noen av våre sosiale aktiviteter er:

  • Online fellestrening
  • Hackingteamet Abyss
  • Capture the flag (CTF)
  • Lesesirkler
  • Dungeons and Dragons (DnD)
  • Oslo politiorkester og kor
  • Husbandet "Seksjon for god stemning"

Vi har en velferdsgruppe som du kan søke midler hos hvis du har ideer til nye aktiviteter du kan ta kollegaer med på. 

Som ansatt i PIT blir du medlem i SPK. Som medlem hos SPK vil du få en god alderspensjon når du pensjonerer deg. Tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden (NAV).

Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra oss. Yrkesskadeforsikringen vår gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom.

Etterlattepensjon er en ytelse din ektefelle, registrert partner eller dine barn kan ha rett til når du dør. Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år. Som medlem i SPK kan du også få gunstig boliglån der boliglånsrenten i gjennomsnitt er under markedsrenten.

Les mer på spk.no 

Du får mobil, datamaskin og vi prøver å legge til rette for at du kan ha hjemmekontor.

Du får dekket mobilabonnement og mobildata.

Du kan parkere sykkelen din i en låst garasje og bruke garderobene på hovedkontoret.