Vi trenger flere som deg

Politiet skal speile det samfunnet vi er en del av. Vi er ett politi, for alle. For å løse oppgavene våre trenger vi engasjerte, motiverte og modige ansatte, i både sivile og uniformerte stillinger.

Bli kjent med oss