Politiet ønsker tips om:

  • enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som står i faresonen for å gå inn i, eller som allerede befinner seg i, en radikaliseringsprosess;
  • enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som kan påvirke og radikalisere andre;
  • enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som enten forfekter bruken av vold for å nå målsetninger, eller som viser et voldspotensial gjennom sine handlinger og ytringer på internett. Dette kan være oppfordringer, støtte til eller deltagelse i voldshandlinger.

Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke bare en oppgave for politiet, men også et samfunnsansvar. Politiet ønsker derfor at publikum, og særlig administratorer og moderatorer på internett, bruker denne tipstjenesten.

Hvis dette er noe du ser skjer med andre, kan du tipse oss. Dersom dette er noe som skjer med deg, så anbefaler vi at du tar kontakt med lokalt politi og eventuelt anmelder forholdet hos dem.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos. Legger du inn din e-postadresse i tipset, vil du motta et referansenummer som du bør ta vare på.

Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine mål, enten disse er ideologiske, politiske eller religiøse. Radikalisering er selve prosessen hvor en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine mål. Med andre ord, en radikaliseringsprosess kan føre til at en person blir en voldelig ekstremist. I ytterste konsekvens kan en radikalisert person eller et radikalisert miljø true den demokratiske rettsorden, den offentlige sikkerhet, grupper eller personer i samfunnet.

Det finnes ikke én bestemt type personer som gjennomgår en radikaliseringsprosess. På tross av dette kan selve prosessen gjenkjennes hos mange. Uavhengig av totalitære livssyn og politiske ideologier vet man at mange utvikler en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, uten rom for andre perspektiver og holdninger. Denne svart-hvittholdningen kan oppfattes som så akutt at man velger å støtte, oppfordre til eller utføre voldshandlinger. Hvor lang tid denne radikaliseringsprosessen tar, kan variere.

Dersom det haster, ring politiets nødtelefon 112. Du må kontakte ditt lokale politi dersom du ønsker å anmelde et konkret straffbart forhold.