Tips politiet:

  • Politiet ønsker tips om enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som står i fare for å bli radikalisert, eller som allerede er radikalisert.
  • Politiet ønsker tips om enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som kan påvirke og radikalisere andre.
  • Politiet ønsker tips om enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som forsvarer bruken av vold for å nå mål. Ekstremistene kan i tillegg vise at de kan være voldelige gjennom handlinger og ytringer på internett. Dette kan være oppfordringer, støtte til eller deltagelse i voldshandlinger.

Arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke bare en oppgave for politiet. Det er også et samfunnsansvar. Politiet ønsker derfor at publikum bruker denne tipstjenesten. Dette gjelder ikke minst administratorer og moderatorer på internett.

Ser du at dette skjer med andre? Da kan du tipse oss. Skjer dette med deg? Da anbefaler vi at du tar kontakt med lokalt politi. Du kan også anmelde forholdet hos oss om du ønsker det.

Voldelig ekstremisme er når personer er villige til å bruke vold for å nå sine mål. Disse målene kan være enten ideologiske, politiske eller religiøse. Radikalisering er selve prosessen hvor en person i økende grad godtar bruk av vold for å nå sine mål. En radikaliseringsprosess kan dermed føre til at en person blir en voldelig ekstremist. I verste fall kan en radikalisert person eller et radikalisert miljø true demokratiet, sikkerheten i samfunnet og grupper eller personer i samfunnet.

Det finnes ikke én bestemt type personer som går gjennom en radikaliseringsprosess. Likevel kan vi kjenne igjen prosessen hos mange. Mange utvikler et stadig mer ensidig bilde av virkeligheten. De har lite rom for andre perspektiver og holdninger. De kan oppleve denne svart-hvitt-måten å tenke på som akutt. De velger til slutt å støtte, oppfordre til eller utføre voldshandlinger. Det varierer hvor lang tid denne prosessen tar.

Tipsmottaket er bemannet døgnet rundt og tipsene håndteres av Kripos.

Haster det? Ring politiets nødtelefon 112. Ønsker du å anmelde et konkret straffbart forhold? Du må du kontakte ditt lokale politi.