Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

Læreplan

Instruktøropplæring 2018

Obligatorisk opplæring for instruktører vil bli avholdt i form av en samling på fire dager.

Påmelding til instruktøropplæring for vektere 

Instruktøropplæring av vektere arrangeres av Politidirektoratet, Politihøgskolen og NHO Service og Handel, og foregår i Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo.

Dato for kurset: 05. til 08. november 2018 i Oslo.