Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

Læreplan

Informasjon om instruktøropplæring for 2019 kommer i begynnelsen av 2019.