Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.januar 2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

Instruktøropplæring 2018

Obligatorisk opplæring for instruktører vil bli avholdt i form av en samling på fire dager.

Dato: 05. til 08. november 2018 i Oslo.

Påmelding åpner 01. juni 2018.

Mer informasjon kommer.