Jeg føler meg trygg når jeg trenger politiet eller bruker politiets tjenester

Jeg blir ivaretatt og stoler på at politiet vil meg vel. Jeg har tillit til at politiet jobber for å lage et trygt samfunn for oss alle. Jeg opplever politiet som trygge og troverdige.

Jeg opplever at politiet tar meg på alvor

Jeg møter forståelse og empati, ingen pekefinger, og jeg blir lyttet til. Politiet møter meg med forsåtelse og forklaring. Jeg opplever politiet som rettferdige.

Jeg opplever politiet som tilgjengelige for meg

Jeg kan alltid komme i kontakt med politiet. De er tilstede på arenaer som er relevant for meg og de jeg bryr meg om. Jeg opplever politiets tjenester som nyttige.