Kommunikasjonsenheten

E-mail
kripos.info@politiet.no
Phone
23 20 80 60

Kommunikasjonssjef: Åste Dahle Sundet