Generelle medieførespurnadar

Mobile
990 94 670 (No sms)
Availability
Måndag - fredag, kl. 09.00 - 15.00 E-post: kommunikasjon.moreogromsdal@ politiet.no

Ta gjerne kontakt om førespurnader som ikkje gjeld operative hendingar.